Sách 100 Đề Kiểm Tra Toán Lớp 5 Có Đáp An, Sách 100 Đề Kiểm Tra Toán Lớp 5

Bộ 100 đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán mua nhiều tất cả đáp án cụ thể cho những em học viên tham khảo, ôn tập củng vậy kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học tập kì 1 lớp 5 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bạn đang xem: 100 đề kiểm tra toán lớp 5 có đáp an

Đề thi học tập kì 1 lớp 5 tải nhiều

Đề thi Toán lớp 5 học kì một số ít 1

Câu 1: Số thập phân 502, 467 hiểu là: (MĐ1) (0,5 điểm)

A. Năm trăm linh nhị phẩy bốn trăm sáu mươi bảy.

B. Năm trăm linh nhị phẩy bốn sáu bảy.

C. Năm không hai phẩy tư trăm sáu mươi bảy.

D. Năm trăm linh hai tứ trăm sáu mươi bảy.

Câu 2: Số nhỏ nhắn nhất trong những số : 3,445; 3,454;3,455; 3,444 là: (MĐ1) (0,5 điểm)

A. 3,445;

B. 3,454;

C. 3,455;

D. 3,444

Câu 3: Số thập phân bao gồm có: Năm đối chọi vị, hai phần trăm được viết là: (MĐ1) (0,5 điểm)

A.

*

B. 5,02

C.

*

D. 5,2

Câu 4: quý hiếm của chữ số 5 trong các thập phân 879,457 có mức giá trị là: (MĐ2) (0,5 điểm)

A.

*

B.

*

C. 50

D.

*

Câu 5: Phân số thập phân

*
được viết thành số thập phân là: (MĐ2) (0,5 điểm)

A. 8,6

B. 0,806

C. 8,60

D. 8,06

Câu 6: Viết thành tỉ số phần trăm: 0,58 = …….. % (MĐ1) (0,5 điểm)

A. 5,8%

B. 0,58%

C. 58%

D. 580%

Câu 7: Kết trái của phép tính 516,40 - 350,28 là: (MĐ2) (1 điểm)

A. 166,12

B. 16,612

C. 611,15

D. 16,612

Câu 8 Viết số tương thích vào nơi chấm: 50g = … kilogam (MĐ1) (0,5 điểm)

A. 50 000 kg

B.0,05 kg

C. 0,5kg

D. 5kg

Câu 9: Phép tính nhân nhẩm 15,276 x 100 có kết quả là :(0,5 điểm) (MĐ1)

A. 152,276

B. 1527

C. 1527,6

D. 0,15276

Câu 10. Tìm chữ số x, biết : 9,6x4 2,

B. 16,8m2

C. 8,4m2

D. 84 m

Câu 13: search x biết: (MĐ2) (1 điểm)

x + 256,5 = 786,89

42,6 : x = 12

Câu 14: Giải bài toán : Lớp 5A gồm 32 học tập sinh, trong các số ấy số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn sót lại là học viên 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.(MĐ3) (2 điểm)

Câu 15 : Tính cực hiếm biểu thức (MĐ4) (1 điểm)

A = 156, 2 + 3,8 - 17,5 + 252,5 - 197) x (0,2 - 2 : 10) x 2001

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Câu

1

Câu

2

Câu

3

Câu

4

Câu 5

Câu 6

Câu

7

Câu

8

Câu

9

A

A. Năm trăm linh nhị phẩy bốn trăm sáu mươi bảy.

D. 3,444

B. 5,02

D.

Xem thêm: Tìm Hiểu Tuổi Tỵ 1989 Năm 2022 Ra Sao!, Tuổi Tỵ Có Nên Làm Nhà Năm 2022

D. 8,06

C. 58%

A. 166,12

B.

0,05 kg

C. 1527,6

 

Câu 10

Câu 11

Câu 12

B . x = 0

C. 4 m

C. 8,4m2

Câu 13: tìm x biết: (MĐ2) (1 điểm) mỗi ý đúng được 0,5 điểm

a, x + 256,5 = 786,89 

x = 786,89 - 256,5 

x = 530,39 

b, 42,6 : = 12

x = 12 x 42,6

x = 511,2

Câu 14:

Bài giải

Tỉ số phần trăm của số học sinh 11 tuổi là: (0,5)

100 % - 75 % = 25 % (0,5 đ)

Số học viên 11 tuổi là : (0,5)

32 : 100 x 25 = 8 (học sinh) (0,5 đ)

Đáp số: 8 học tập sinh

Câu 15 Tính quý giá biểu thức (MĐ4) (1 điểm)

A = (156, 2 + 3,8 - 17,5 + 252,5 - 197) x (0,2 - 2 : 10) x 2001

A = (156, 2 + 3,8 - 17,5 + 252,5 - 197) x (0,2 - 0,2) x 2001

= 160 - 72,7 x 0 x 2001

= 87,3 x 0 x 2001

= 0

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 số 2

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3,0đ)

Câu 1/ (0,5đ) Chữ số 8 trong những 769,85 chỉ:

A. 8 đối chọi vị

B. 8 phần mười

C. 8 chục

D. 8 phần trăm

Câu 2/ (0,5đ) Số thập phân có 20 đối chọi vị, 1 phần mười với 8 tỷ lệ được viết là:

A. 20,18

B. 2010,800

C. 20,108

D. 30,800

Câu 3/ (0,5đ) kiếm tìm chữ số y, biết: 5,789 2

c) 201,8 dm = ...........................… m

b) 35,9 tấn = ...........................kg

d) 8cm2 9mm2 =...........................… cm2.

Bài 3 (1 điểm) search x, biết:

a/ 201,8 : x = 100 b/ X x 6,2 + X x 3,8 = 201,7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chu vi là 86,4m; chiều rộng yếu chiều nhiều năm 5,4m. Tính diện tích s mảnh đất đó?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5 (1 điểm): Tìm nhì số biết tổng của nhị số bằng 201,8 cùng số béo gấp 3 lần số bé.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án môn Toán lớp 5 học tập kì 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0đ)

1/ (0,5đ) Chữ số 8 trong các 769,85 chỉ: B. 8 phần mười

2/ (0,5đ) Số thập phân bao gồm 20 đối chọi vị, 1 phần mười và 8 phần trăm được viết là:

A. 20,18

3/ (0,5đ) kiếm tìm chữ số y, biết : 5,789 2

c) 201,8 dm = 20,18 m

b) 35,9 tấn = 35900 kg

d) 8cm2 9mm2 = 8,09 cm2.

Bài 3 (1 điểm) tìm kiếm x, biết:

a/ 201,8 : x = 100

x = 201,8 : 100

x = 2,018

b/ X x 6,2 + X x 3,8 = 201,7

X x (6,2 + 3,8) = 201,7

X x 10 = 201,7

X = 201,7 : 10

X = 20,17

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chu vi là 86,4m; chiều rộng hèn chiều lâu năm 5,4m. Tính diện tích s mảnh khu đất đó?

Tóm tắt: (0,25đ)

Nửa chu vi của mảnh đất đó là:

86,4 : 2 = 43,2 (m) (0,5đ)

Chiều rộng mảnh đất là: (43,2 – 5,4) : 2 = 18,9 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất là: 18,9 + 5,4 = 24,3 (m) (0,25đ)

Diện tích của mảnh đất nền đó là:

24,3 x 18,9 = 459,27 (m) (0,5đ)

Đáp số: S = 459,27 m (0,25đ)

Bài 5 (1 điểm): Tìm hai số biết tổng của nhị số bởi 201,8 và số phệ gấp 3 lần số bé.

Tóm tắt:

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 3 = 4 (phần). (0,25đ)

Số thập phân bé nhỏ là: 201,8 : 4 = 50,45. (0,25đ)

Số thập phân mập là: 201,8 – 50,45 = 151,35. (0,25đ)

Đáp số: Số bé: 50,45; Số lớn: 151,35 (0,25đ)

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Hàng của số thập phân

Số câu

1

       

1

 

Số điểm

0,5

       

0,5

 

Viết số thập phân

Số câu

1

       

1

 

Số điểm

0,5

       

0,5

 

So sánh số thập phân

Số câu

  

1

     

1

 

Số điểm

  

0,5

     

0,5

 

Tìm tỉ số phần trăm của 2 số

Số câu

  

1

     

1

 

Số điểm

  

0,5

     

0,5

 

Toán tỉ lệ

Số câu

    

1

   

1

 

Số điểm

    

0,5

   

0,5

 

Biểu thức cất chữ và chia nhẩm STP

Số câu

    

1

   

1

 

Số điểm

    

0,5

   

0,5

 

Thực hiện những phép tính về số thập phân

Số câu

 

2

 

1

 

1

   

4

Số điểm

 

1,0

 

0,5

 

0,5

   

2,0

Đổi đơn vị chức năng đo: Độ dài, khối lượng, diện tích

Số câu

  

2

 

2

   

4

 

Số điểm

  

0,5

 

0,5

   

1,0

 

Tìm thành phần không biết

(tìm x) & chia nhẩm STP

Số câu

   

1

   

1

 

2

Số điểm

   

0,5

   

0,5

 

1,0

Chu vi, diện tích s hình chữ nhật

Số câu

   

1

     

1

Số điểm

   

2,0

     

2,0

Giải toán tổng tỉ

Số câu

     

1

   

1

Số điểm

     

1,0

   

1,0

Tổng

Số câu

2

2

4

3

4

2

 

1

10

8

Số điểm

1,0

1,0

1,5

3,0

1,5

1,5

 

0,5

4,0

6,0

Ngoài ra, các em học viên hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể xem thêm đề thi học tập kì 1 lớp 5 các môn Toán, giờ Việt, tiếng Anh, Khoa học, kế hoạch sử, Địa lý theo thông tư 22 qua phân mục đề thi học tập kì 1 và bộ đề thi học kì 1 lớp 5 new nhất. Hầu hết đề thi này được Vn
Doc.com xem tư vấn và chọn lọc từ những trường tiểu học trên cả nước nhằm đem lại cho học sinh lớp 5 phần đa đề ôn thi học kì 1 quality nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh mua miễn tổn phí đề thi về cùng ôn luyện.

*

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 5 HỌC KÌ IĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN ( CƠ BẢN- ĐỀ 1)Thời gian 40 phút
I. Phần trắc nghiệm : (6 điểm)Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :Câu 1: (0,5 điểm)A. 0,99100viết bên dưới dạng số thập phân là:B. 0,092Câu 2: (1 điểm) láo số 3 5A. 3,4C. 0,009D. 9,00được chuyển thành số thập phân là ?
B. 0,4C. 17,5D. 32,5Câu 3: (1 điểm) a. Chữ số 5 trong các thập phân 12,25 có giá trị là ?5A. 10005B. 105C. 1005D. 10000b. Chín đối chọi vị, nhì phần ngàn được viết là:A. 9,200B. 9,2C. 9,002D. 9,02Câu 4: (1 điểm) 5m25dm2 = ……..cm2. Số phù hợp điền vào chỗ trống là:A. 55B. 550C. 55000D. 50500Câu 5: (0,5 điểm) 3 m 4mm = .......... M. Số phù hợp để viết vào địa điểm chấm là:A. 0,34B. 3,04C. 3,4Câu 6: (1 điểm) kiếm tìm chữ số x biết : 86,718 > 86,7x9D. 3,004A. X = 3B. X = 2C. X = 1D. X = 0Câu 7: (1 điểm) Một tín đồ thợ may 15 bộ áo xống đồng phục hết 36 m vải. Hỏinếu người thợ đó may 45 bộ xống áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu métvải ?
A. 72 m
B. 108 m
C. 300m
D. 81 m
II. Phần tự luận (4 điểm )Câu 1: (1 điểm) Tính :2a/ 34+ 5……………………………………………………………………………………................................................................................................................................5b) 21- 31: 6……………………………………………………………………....................................................................................................................................Câu 2: (2 điểm) Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 240 m. Chiều rộngkém chiều dài đôi mươi m. Tính diện tích s thửa ruộng đó.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2Câu 3: (1 điểm) bé kém bà bầu 24 tuổi. Năm nay tuổi con bằng 5tuổi mẹ. Hỏinăm ni con bao nhiêu tuổi, chị em bao nhiêu tuổi ?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN ( CƠ BẢN- ĐỀ 2)Thời gian 40 phút
I. Phần trắc nghiệm : (3 điểm)Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :Câu 1:(1 điểm ) Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có mức giá trị là:9Câu 2:(1 điểm ) 3 100 viết dưới dạng số thập phân là:A. 3,900B. 3,09C. 3,9D. 3,90Câu 3:(1 điểm ) 3 phút đôi mươi giây = .......giây. Số viết vào chỗ chấm là:A. 50B. 320C. 80D. 200II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm )Câu 1:(1 điểm )Viết những phân số, lếu láo số sau:a/ Năm phần mười...............................................................b/ Sáu mươi chín phần trăm.........................c/ tư mươi cha phần nghìn..........................................d/ nhị và tư phần chín........................Câu 2:(1 điểm ) Viết số thập phân thích hợp vào địa điểm chấm:a/ 9 m 6 dm =............................mb/ 2 cm2 5 mm2 =.....................cm2c/ 5t 62 kilogam =.........................tấn1d/ 2 2 phút =..........................phút
Câu 3:(2 điểm ) Tính2 55 6 ……………………………………………………………….......................14 - 2 3 …………………………………………………………………………….4 1 2 :7 4 3 ………………………………………………………………………….3 2 8: x4 3 9 …………………………………………………………………………..Câu 4:(1,5 điểm ) Một bếp ăn chuẩn bị số gạo mang lại 36 người nạp năng lượng trong 50 ngày.Nhưng thực tiễn có 60 tín đồ ăn, hỏi số gạo đã sẵn sàng đủ dùng trong bao nhiêungày? (Mức ăn của mọi cá nhân như nhau)…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….Câu 5:(1,5 điểm ) Một khu vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích khu vườnđó bởi bao nhiêu mét vuông? từng nào héc-ta?…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN ( CƠ BẢN- ĐỀ 3)Thời gian 40 phút
I. Phần trắc nghiệm : (6 điểm)Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :5Câu 1: (0,5 điểm) 100 viết bên dưới dạng số thập phân là:A. 0,5B. 0,052Câu 2: (1 điểm) Phân số 5A. 0,4Câu 3: (1 điểm)5A. 1000C. 0,005D. 5,00được gửi thành số thập phân là ?
B. 2,5C. 4D. 40Chữ số 5 trong các thập phân 342,205 có giá trị là ?5B. 105C. 1005D. 10000Câu 4: (0,5 điểm) 3kg 5g = ……... Kg Số tương thích điền vào nơi trống là:A. 3,5B. 3,50C. 3,500D. 3,0051Câu 5: (1điểm) hỗn số 5 2 được viết bên dưới dạng phân số là:A. 5,5B. 5,211C. 27D. 2Câu 6: (1 điểm) kiếm tìm số tự nhiên x biết : 69,98 A. X = 69B. X = 70C. X = 69,99D. X = 69,981Câu 7: (1 điểm) Quan ngay cạnh hình sau đây và tính diện tích của hình thoi MNPQ.Biết: BC = 52 cm; AB = 75 cm
AMBNPQDA. 3900 m2PB. 3900 cm2CC. 1950 cm
D. 1950 cm2II. Phần trường đoản cú luận: (4 điểm )Câu 1: (1 điểm) Tính :a)1 3 1 x2 4 3 ..........................................................................................................b)2 1 5 3 2 12 ..................................................................................................Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 60m, chiều rộng bằng23chiều dài.a, Tính diện tích thửa ruộng đó.b, Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng kia ngườita thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….Câu 3: (1 điểm) Tìm cha số thập phân phù hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho:0,2 …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN ( CƠ BẢN- ĐỀ 4)Thời gian 40 phút
I. Phần trắc nghiệm : (6 điểm)Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :Câu 1: (0,5 điểm) Số thập phân gồm tất cả : Bảy đơn vị ,hai phần trăm được viết là:20A. 7 1002C. 7 100B. 7,02D. 7,21Câu 2: (1 điểm) hỗn số 5 4 được gửi thành số thập phân là ?
A. 5,1B. 5,4C. 2,25D. 5,25806Câu 3: (1 điểm) Phân số 100 được viết thành số thập phân là :A.8,6B.0,806C.8,60D. 8,06Câu 4: (0,5 điểm) Số béo nhất trong những số 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 là:A. 40,392B.39,204C. 40,293D. 39,402Câu 5: (1điểm) Số tương thích để điền vào khu vực chấm : 30g = ...kg là:A. 30 000B. 0,03C.0,3D. 3Câu 6: (1 điểm) Viết số phù hợp vào khu vực chấm : 627m2 = ...ha
A. 627B. 0,0627C.6,027D. 6,27Câu 7: (1 điểm) một tổ gồm 5 tín đồ đắp xong một đoạn đường trong trăng tròn ngày .Hỏi nếu như tổ đó có 10 fan thì đắp kết thúc đoạn mặt đường đó trong từng nào ngày ?
A. 5 ngày
B. 2 ngày
C. 10 ngày
D. 15 ngày
II. Phần từ luận: (4 điểm )Câu 1: (1 điểm) Tính :a)1 11 12 3b)5 3 3: x6 8 4 ......................................................................................................................................................................................................................Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 50m, chiều rộng lớn bằng35 chiều dài. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó?…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….Câu 3: (1 điểm) Tính theo cách hợp lí( 12+77+34+23+88+45+55+66)x( 45200 – 1808x25)…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN ( CƠ BẢN- ĐỀ 5)Thêi gian : 40 phót
Phần 1 : Trắc nghiệm : (3 điểm) Mỗi bài bác tập tiếp sau đây có kèm theo một vài câutrả lời A,B,C,D ( là đáp số , công dụng tính ...) . Hãy khoanh vào chữ để trướccâu vấn đáp đúng :Câu 1. (0,5điểm) Viết số thập phân có : bố trăm,hai đối chọi vị,bốn phần trăm,hai phầnchục nghìn
A. 32,042B. 302,0042C.302,4020D.302,0402Câu 2. (0,5điểm) Viết số đo 821m dưới dạng số thập phân có đơn vị chức năng là km :A. 82,1km
B. 8,21km
C.0,821km
D.0,0821km
Câu 3. (0,5điểm) Tính quý giá của a+b , biết rằng a=508 ; b= 1,34 :A.509,34B. 6,42C. 50934D.6423Câu 4. (0,5điểm) lếu số 5 7 đọc là
A. Năm tía phần bảy
B. Năm và tía phần bảy
C. Năm mươi ba phần bảy
D. Năm, tía phần bảy
Câu 5.(1điểm):Một ngày có 5 xe xe hơi chở thóc về kho,trung bình từng xe chở được3500kg thóc.Hỏi trong 5 ngày đoàn xe kia chở được từng nào tấn thóc về kho ?
A. 8750 tấn
B. 875 tấn
C. 87,5 tấn
D. 8,75 tấn
I. Phần trắc nghiệm : (4điểm)Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :3Câu 1: (0,5 điểm) hiệu quả của phép tính 3+ 4 là :6A. 49B .47C. 1215D. 4Câu 2: (0,5 điểm) tứ và ba phần năm viết là43A. 53B. 4 + 53C. 4 55D. 4 3Câu 3: (1điểm) Trong cuộc thi bắn súng, số điểm của một sạ thủ là 134, 143, 144.ở lần phun thứ tứ sạ thủ đó cần đạt từng nào điểm nhằm qua 4 lần phun điểm trung bìnhđạt được là 145.A.580 điểm
B.303 điểm
C.293 điểm
D.159 điểm
Câu 4: ( 1điểm) Tìm một vài có cha chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số cửu vàobên trái số kia ta được một số lớn cấp 26 lần số cần tìm.A. 306B. 360C.630D. 603Câu 5: (0,5 điểm) tra cứu x : x x 11 + x x9 = 400A. X = 20B. X = 200C. X = 10D. X =1001 5:Câu 6: ( 0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức 2 + 2 4 :25A. 812B. 521C. 8D. 2Phần 2: trường đoản cú luận :(6 điểm)Câu 1: (2 điểm) Tính :4653 54 121 1 7 2 3 122 4: x53 3………………………………… ………………… …………………………………………………… ………………… …………………………………………………… ………………… …………………………………………………… ………………… …………………Câu 2: (2 điểm ) bây chừ trung bình cộng tuổi của người mẹ và nhỏ là 24 tuổi . Biết 5năm trước bà bầu hơn bé 26 tuổi. Hỏi bây chừ mẹ bao nhiêu tuổi, nhỏ bao nhiêutuổi?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 3. (2điểm) Tổng nhị số tự nhiên bằng 535. Tìm nhị số đó, biết giữa chúng có12 số tự nhiên và thoải mái khác……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *