10+ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 4 CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM 2023 (KÈM ĐÁP ÁN)

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22 tất cả 09 đề thi kèm theo lời giải và bảng ma trận đề thi. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán này để giúp các em học viên ôn tập, củng thế kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2 lớp 4, thời điểm cuối năm học đạt công dụng cao. Đồng thời đấy là tài liệu xem thêm cho các thầy cô lúc ra đề cho các em học sinh.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 4 cuối học kì 2


Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22 năm 2023

1. đứng đầu 05 Đề thi Toán lớp 4 kì hai năm 2022 - 20232. đứng đầu 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 sở hữu nhiều

09 đề thi Toán qua từng năm học dưới đây được Vn
Doc sưu tầm, tổng hợp cụ thể cả đáp án và biểu điểm chấm chi tiết cho mỗi đề. Các bậc phụ huynh cài đặt về cho con em mình mình ôn luyện, củng chũm lại kiến thức đã học.

1. Top 05 Đề thi Toán lớp 4 kì hai năm 2022 - 2023

1.1 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 1

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Trong các phân số sau, phân số lớn nhất là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Giá trị của chữ số 2 trong số 82 360 945 là:

A. 2 000

B. 20 000

C. 200 000

D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

Số phù hợp để điền vào nơi chấm là:

7 giờ 15 phút = ..... Phút

A. 415

B. 435

C. 420

D. 405

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền vào chỗ chấm:

a. Hình bình hành có ........................ Cặp cạnh tuy vậy song .

b. Diện tích s hình thoi bởi .............................. Diện tích s hình chữ nhật .


Câu 5: (M3 – 1đ) Điền vào chỗ chấm:p

a. 6 m217 cm2 = ………….. Cm2

b. 9 vậy kỉ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính:

a.

*
.....................................

b.

*
.....................................

c.

*
.....................................

d.

*
.....................................

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu như chiều lâu năm là 15 cm thì diện tích của hình chữ nhật là: ..............

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một fan đã bán được 280 trái cam với quýt, trong số ấy số cam bằng

*
số quýt. Tra cứu số cam, số quýt sẽ bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): bây chừ bà hơn con cháu 60 tuổi. Sau 5 năm nữa số tuổi của cháu bởi

*
số tuổi của bà. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh vào B

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi vị trí chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành bao gồm hai cặp cạnh tuy vậy song.


b. Diện tích hình thoi bởi một nửa (hay

*
) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,5đ


a. 6 m217 cm2 = 60017 cm2

b. 9 ráng kỉ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính đúng mỗi câu được 0,5đ

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: (M3 – 0,5đ)

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu chiều dài là 15 centimet thì diện tích s của hình chữ nhật là: 135 cm2

Câu 8: (M3 – 1,5đ)

Tổng số phần cân nhau là:

2 + 5 7 (phần)

Số trái cam đã cung cấp là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số trái quýt đã phân phối là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200 quả

Câu 9: (M4 – 2đ)

Sau 5 năm nữa bà vẫn hơn cháu 60 tuổi. Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi cháu sau 5 năm nữa là:

60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi cháu hiện thời là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi bà hiện thời là:

10 + 60 = 70 (tuổi)

Đáp số: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

Ma trận bài xích kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

TT

chủ đề

nấc 1

nấc 2

mức 3

nấc 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học tập

 

Số câu

 

02

 

 

01

 

01

 

01

01

03

 

Biết so sánh các phân số cùng với 1. Nắm được giá trị của số. Giải được bài bác toán. Thực hiện các phép tính phân số.

Câu số

 

1,2

 

 

6

a,b,c,d

 

8

 

9

1,2

6a,b,c,d,8,9

 

 

Số điểm

1

 

 

2

 

1,5

 

2

1

5,5

2

Đại lượng

Số câu

01

 

 

 

01

 

 

 

02

 

 

Chuyển đổi được những số đo diện tích, thời gian

Câu số

3

 

 

 

5

 

 

 

3,5

 

 

 

Số điểm

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

nguyên tố hình học tập

Số câu

 

 

01

 

 

01

 

 

01

01

 

Nhận biết được điểm lưu ý hình bình hành. Tính được diện tích s hình thoi, diện tích s hình chữ nhật.

Câu số

 

 

4

 

 

7

 

 

4

7

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

0,5

 

 

1

0,5

Tổng số câu

03

 

01

01

01

02

 

01

05

04

Tổng số điểm

2

 

1

2

1

2

 

2

4

6


1.2 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 2

I. Phần trắc nghiệm. (6 điểm):

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng đến các thắc mắc trắc nghiệm sau:

Câu 1. (0,5 điểm): trong các số 32743; 41561; 54567, 34582 số chia hết cho 3 là:

A. 32743

B. 41561

C. 34582

D. 54567

Câu 2. (0,5 điểm): Phân số có giá trị bé hơn 1 là:

A.

*
 

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm): Phân số

*
rút gọn được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. (0,5 điểm). Tính:

*

A.

*

B. 2

C. 1

D.

*
Câu 5. (0,5 điểm): tác dụng của phép trừ
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. (0,5 điểm):

*
thế kỉ = … năm.

A. 50

B. 20

C. 25

D. 200

Câu 7. (0,5 điểm Số phù hợp để viết vào nơi chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

Câu 8. (0,5 điểm): giá trị của biểu thức

*
là:

A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 9. (0,5 điểm): tổng thể tuổi của bố Lan cùng Lan là 46 tuổi. Lan kém tía 28 tuổi. Tính tuổi của tía An hiện nay nay?


A. 30 tuổi

B. 34 tuổi

C. 28 tuổi

D. 37 tuổi

Câu 10. (0,5 điểm): một tờ kính hình thoi bao gồm độ dài các đường chéo là 18cm với 30cm. Tính diện tích s tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54dm²

Câu 11. (0,5 điểm): Trong hình vẽ bên, các cặp cạnh tuy nhiên song với nhau là:

A. AH cùng HC; AB và AH

B. AB cùng DC; AD cùng BC

C. AB với BC; CD cùng AD

D. AB và CD; AC cùng BD

Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A gồm 28 học sinh nữ. Số học viên nam bằng

*
số học sinh nữ. Số học sinh của cả lớp đó là:

A. 45

B. 28

C. 40

D. 42

II. Phần từ luận. (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm): Tính nhanh

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

Câu 14. (2 điểm): Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 100m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích s mảnh đất đó ? 

Câu 15. (1 điểm): tra cứu y

125 × y - 12 × y - 13× y = 5208000

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

I. Hướng dẫn cho điểm

- bài xích kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, dìm xét những điểm mạnh và góp ý những hạn chế chấm theo thang điểm 10 (Mười), quán triệt điểm 0 (không)

- Điểm của bài xích kiểm tra nếu là điểm thập phân thì được gia công tròn. Thí dụ: 9,25 làm cho tròn thành 9; 9,5 làm tròn thành 10.

II. Đáp án, biểu điểm

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

Câu

Đáp án

Điểm

1

D

0,5

7

B

0,5

2

C

0,5

8

A

0,5

3

D

0,5

9

D

0,5

4

B

0,5

10

A

0,5

5

D

0,5

11

B

0,5

6

C

0,5

12

C

0,5

2. Phần từ luận (4 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1 điểm)

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

= 1367× (54 + 45 + 1)

0,5

= 1367 × 100

0,25

= 136 700

0,25

Câu 14

(2 điểm)

Nếu coi chiều rộng mảnh đất là 2 phần, thì chiều dài mảnh đất là 3 phần bằng nhau, ta có:

0,25

Tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

0,25

Chiều rộng mảnh đất nền là

(100 : 5) × 2 = 40 (m)

0,5

Chiều dài mảnh đất là

100 - 40 = 60 (m)

0,25

Mảnh khu đất đó có diện tích s là

60 × 40 = 2400 (m2)

0,5

Đáp số: 2400 m2

0,25

Câu 15

(1 điểm)

125 × y - 12 × y - 13 × y = 5208000

 

y × (125 - 12 - 13) = 5208000

 

0,25

y × 100 = 5208000

 

0,25

y = 5208000 : 100

0,25

 

y = 52080

0,25

1.3 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 3

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn lời giải đúng (A, B, C, D) cùng ghi ra giấy

Câu 1. Cực hiếm của chữ số 7 trong các 2 378 023 là:

A. 700

B. 7000

C. 70 000

D. 700 000


Câu 2. Phân số nào lớn hơn phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. tra cứu x là số trường đoản cú nhiên, biết:

A. 16 cm2

B. đôi mươi cm2

C. 22 cm2

D. 30 cm2

Câu 7. rứa kỉ thứ XX ban đầu từ năm nào mang đến năm nào?

A. Từ năm 1900 đến năm 2000

B. Từ năm 1901 đến năm 2000

C. Từ thời điểm năm 1901 đến năm 2001

D. Từ thời điểm năm 1900 cho năm 2001

PHẦN II (6,5 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Điền vệt >;245m2 ......... 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến ......... 40 yến

c)

*
giờ 15 phút ........ 1 giờ

d)

*
thế kỉ cùng 5 năm ....... 40 năm

Câu 2 (2 điểm). Tính

a.

*

b.

*

c.

*

Câu 3 (1,5 điểm). Một shop có số con đường trắng thấp hơn số mặt đường hoa mai là 240kg. Tính số mặt đường mỗi loại, biết rằng

*
số đường trắng bằng
*
số con đường hoa mai.

Câu 4 (1 điểm). Kiếm tìm x

22 x X + X x 27 + X = 25

*

Câu 5 (1 điểm). So sánh các phân số sau bằng cách hợp lý nhất

a.

*
với
*

b.

*
cùng
*

Đáp án Đề thi Toán lớp 4 học kì 2

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh đúng vào chữ cái đặt trước lời giải đúng của từng câu được 0.5 điểm

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

A

B

D

C

B

PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1 điểm). HS điền lốt đúng mỗi phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a) 2km245m2 > 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến > 40 yến

c)

*
giờ 15 phút = 1 giờ

d)

*
thế kỉ cùng 5 năm Bài giải

HS vẽ sơ trang bị đúng được (0,25 điểm)

Hiệu số phần đều nhau là 5 – 3 = 2 (phần) (0,25 điểm)

Cửa hàng gồm số mặt đường trắng là: 240 : 2 x 3 = 360 (kg) (0,5 điểm)

Cửa hàng bao gồm số đường hoa mai là: 360 + 240 = 600 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: đường trắng: 360 kg; white hoa mai: 600 kg

Ghi chú: học viên làm bí quyết khác chuẩn cho điểm tương đương

Bài 4 (1 điểm). HS làm cho đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. 22 x X + X x 27 + X = 25

X x (22 + 27 +1) = 25

X x 50 = 25 (0,25 đ)

X = 25 : 50

X = (0,25 đ)

b)

*

*

*
(0,25 đ)

x + 9 = 15

x = 15 – 9

x = 6 (0,25 đ)

Bài 5 (1 điểm). HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a.

*
cùng
*

*

nên

*
C.
*
D.
*
Câu 2 (0,5 điểm). Trong những phân số sau
*
, phân số buổi tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 3 (0,5 điểm). Trong số phân số sau
*
, phân số lớn nhất là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*
Câu 4 (0,5 điểm). Số thích hợp viết vào vị trí chấm nhằm 29m2 = … dm2

A. 29 B. 209 C. 2009 D. 2900

Câu 5 (0,5 điểm). Số phù hợp viết vào địa điểm chấm để 8t 36 kilogam = … kg

A. 836B. 8036C. 8360D. 800036

Câu 6 (1,0 điểm). Lựa chọn, viết số tương thích điền vào khu vực chấm trong những bài sau:

a) Hình thoi tất cả hai cặp cạnh đối diện ……… và bốn cạnh ………..

A. Tuy nhiên song
B. Bởi nhau
C. Song song, bởi nhau
D. Tuy vậy song, không bằng nhau

b) diện tích hình thoi là 250 cm2, độ nhiều năm một đường chéo là 25 cm.

Vậy độ nhiều năm đường chéo cánh còn lại là ........ Dm.

PHẦN II: từ luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính

*

*

*

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tra cứu X

*

*

Câu 9 (2,0 điểm). Trong mùa quyên góp ủng hộ chế tạo tượng đài tưởng niệm chiến sỹ đảo Gạc Ma trực thuộc quần hòn đảo Trường Sa của Việt Nam, số tiền lớp 4A quyên góp được rất nhiều hơn lớp 4B là 62000 đồng. Tính số tiền mọt lớp quyên góp được, biết số tiền bạc lớp 4B bằng 3/5 số tiền bạc lớp 4A.

Câu 10 (1 điểm). Mẹ có một rổ cam thấp hơn 20 quả. Nếu bà bầu xếp mỗi đĩa 3 trái hoặc xếp từng đĩa 5 quả thì đông đảo thừa 1 quả. Em hãy tính coi rổ cam của chị em có từng nào quả.

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học tập kỳ 2

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). C.

Câu 2 (0,5 điểm). D.

Xem thêm: Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về tình bạn lop 10, top 11 tả một kỉ niệm khó quên về tình bạn ngắn

Câu 3 (0,5 điểm). A.

Câu 4 (0,5 điểm). D. 

Câu 5 (0,5 điểm). B. 

Câu 6 (1 điểm).

a) Hình thoi bao gồm hai cặp cạnh đối lập ……… và bốn cạnh ………..

Chọn C. Tuy vậy song, bằng nhau(0,5 điểm)

b) Vậy độ nhiều năm đường chéo còn lại là 2 dm (0,5 điểm)

Câu 6a: Đúng mỗi ý mang đến 0,25 đ

PHẦN II: tự luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính đúng mỗi ý mang lại 0,5 điểm.

*

*

*

d)

*

Câu 8 (1,5 điểm). Search X. Tính đúng từng ý cho 0,75 điểm.

a) 

*

b)

*

Câu 9 (2,0 điểm). Vẽ đúng sơ đồ: 0,25 điểm

Lớp 4A: |-------|-------|-------|

Lớp 4B: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Lớp 4A quyên góp đc số chi phí là: 62 000 : 2 × 5 = 155 000 (đồng)

Lớp 4B quyên góp đc số chi phí là: 155 000 - 62 000 = 93 000(đồng)

Đáp số: Lớp 4A: 155000 đồng

Lớp 4B: 93000 đồng

- search đúng hiệu số phần bằng nhau: 0,25 điểm

- search đúng số chi phí lớp 4A: 155000 đồng 0,75 điểm

- kiếm tìm đúng số chi phí lớp 4B: 93000 đồng 0,5 điểm

- Đáp số đúng: 0,25 điểm

Câu 10 (1 điểm). Học sinh chỉ nêu đúng công dụng (không lí luận) đến 0,25 điểm.

Vì nếu mẹ xếp mỗi đĩa 3 trái hoặc xếp mỗi đĩa 5 trái thì mọi thừa 1 quả

Nên số cam của bà mẹ bớt đi 1 quả vẫn là số phân chia hết cho cả 3 và 5: 0,5 điểm

Số chia hết cho tất cả 3 cùng 5 lại bé thêm hơn 20 là 15.

Vậy mẹ có tất cả là 16 trái cam. 0,5 điểm

· lưu giữ ý:

- học sinh làm giải pháp khác đúng vẫn đồng ý cho điểm buổi tối đa.

- Tính ra tác dụng nhưng không rút gọn vẫn chấp nhận cho điểm tối đa.

- Toán bao gồm lời văn:

+ HS hoàn toàn có thể làm gộp bước vẫn đồng ý cho điểm về tối đa.

+ HS ko vẽ sơ trang bị hoặc ko lí luận thì cấm đoán điểm.

+ Sai lời giải không mang lại điểm; sai trên đúng dưới cấm đoán điểm.

+ Đúng lời giải; đúng phép toán; không đúng kết quả, đơn vị chức năng ->cho ½ số điểm của ý

Ta rất có thể giải cách khác ví như sau

Vì rổ cam của người mẹ có thấp hơn 20 quả mà phân tách 3 hoặc 5 đầy đủ dư 1.

Ta có:

6 : 3 = 2 (dư 0)

6 : 5 = 1 (dư 1) (loại)

11 : 3 = 3 (dư 2)

11 : 5 = 2 (dư 1) (loại)

16 : 3 = 5 (dư 1)

16 : 5 = 3 (dư 1) (chọn)

Vậy rổ cam của bà mẹ có 16 quả .

1.5 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Rút gọn phân số

*
ta được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

Câu 2: (1 điểm) 2m2 9dm2 = ….m2. Số điền vào nơi chấm là:

A. 29

B. 290

C. 209

D. 2009

Câu 3: (1 điểm) có 3 viên bi màu xanh lá cây và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với toàn bô viên bi là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: (1 điểm) Một hình thoi bao gồm độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Câu 5: (1 điểm) các phân số được thu xếp theo máy tự từ bự đến bé nhỏ là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: (1 điểm) Trên phiên bản đồ xác suất 1 : 200, chiều rộng lớn phòng học của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng thật của phòng học chính là mấy mét?

A. 9m

B. 6m

C. 8m

D. 4m

Câu 7: (1 điểm) Hiệu nhị số 135, Số lớn gấp hai số bé. Số bé nhỏ là:

A. 45

B. 27

C. 13

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*

b. 10000 - 2575 : 25

Bài 2: tổng thể tuổi của hai người mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi người mẹ và tuổi con, biết rằng tuổi con bằng

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài 3: Tính diện tấm bìa có kích thước như hình vẽ bên dưới đây: (1 điểm)

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học tập kỳ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1:

B.

1 điểm

Câu 2 :

C.

1 điểm

Câu 3:

A

1 điểm

Câu 4:

C

1 điểm

Câu 5:

C

1 điểm

Câu 6:

B

1 điểm

Câu 7.

A.

1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*
=
*

b. 10000 - 2575 : 25 = 10000 - 103 = 9897

Bài 2: toàn bô tuổi của hai mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi chị em và tuổi con, hiểu được tuổi con bằng

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần đều bằng nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi con là:

56 : 7 x 2 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi bà mẹ là:

56 – 16 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Hoặc hoàn toàn có thể giải theo cách khác như sau:

Theo sơ đồ, tổng cộng phần bằng nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi người mẹ là : 56 : 7 x 5 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi bé là: 56 - 40 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Bài 3: Tính diện tấm bìa có kích thước như hình vẽ dưới đây: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

24 – 16 = 8 (cm) 0,25 điểm

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích hình vuông vắn là:

16 x 16 = 256 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích tấm bìa là:

192 + 256 = 448 (cm2) 0,25 điểm

Đáp số: 448 (cm2)

1.6 Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Mạch loài kiến thức

Nội dung

Số câu;số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Số học với thống kê.

Phân số, các phép tính về phân số; tính quý giá biểu thức. Tra cứu thành phần không biết, …

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

1,2,3,7a,7b

7c,7d

8a,8b

 

9

Số điểm

2.5

1

1.5

 

5

2.Đại lượngvà đo đại lượng.

Các đơn vị chức năng đo thời gian, khối lượng, diện tích đã học.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

4

5

 

 

2

Số điểm

0.5

0.5

 

 

1

3. Yếu tố hình học.

Nhận biết, tính diện tích s hình bình hành, hình thoi.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

6a

 

6b

 

2

Số điểm

0.5

 

0.5

 

1

4. Giải toán gồm lời văn.

Giải bài toán Tìm nhị số lúc biết tổng (hiệu) với tỉ số của nhị số đó; kiếm tìm phân số của một số.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

 

9

 

 

1

Số điểm

 

2

 

 

2

5. áp dụng toán học.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

 

 

 

10

1

Số điểm

 

 

 

1

1

Tổng:

Số bài

7

4

3

1

15

Số điểm

3.5

3.5

2

1

10

2. Vị trí cao nhất 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 cài nhiều

2.1 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước ý trả lời đúng nhất.

Câu 1: Hình nào bao gồm

*
số ô vuông đang tô màu?

Câu 2: Trong hình vẽ bên, các cặp cạnh tuy vậy song với nhau là:

A. AH cùng HC; AB với AH

B. AB cùng BC; CD với AD

C. AB cùng DC; AD cùng BC

D. AB với CD; AC cùng BD

Câu 3: trong số số: 306 ; 765 ; 7259 ; 425 số phân tách hết cho cả 5 và 9 là:

A. 306

B. 765

C. 7259

D. 425

Câu 4: Đúng ghi Đ; không nên ghi S vào ô trống:

a) 5m2 7 dm2 > 570 dm2

b) 3 tấn 70 kilogam 2 45 cm2 = 345 cm2

d) 2 giờ 15 phút + 45 phút > 3 giờ.

Câu 5:

*
của 18 là:

A. 6

B. 27

C. 12

D. 36

Câu 6: Một hình thoi gồm độ dài hai đường chéo là 17cm cùng 32cm. Diện tích s của hình thoi là:

A . 272 cm2

B . 270 cm2

C . 725 cm2

D. 277 cm2

Câu 7: Biểu thức m - n × 4; với m = 180, n = 25. Quý hiếm của biểu thức m + n × 4 là:

A. 80

B. 100

C. 800

D. 1000

Câu 8: Hình bình hành tất cả đáy bằng 15 m; độ cao bằng

*
đáy. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 15 mét vuông

B. 150 mét vuông

C. 150dm2

D. 15 dm2

Câu 9: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp em đo được 5 cm. Chiều lâu năm thật của nhà học đó là:

A. 500 cm

B. 2 000 cm

C. 1 000 cm

D. 700 cm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Tính

a)

*
b)
*
c)
*

d)

*
Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 136 m, biết chiều dài bằng
*
chiều rộng.

a) Tính diện tích của thửa ruộng.

b) tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 1m2 diện tích s thì thu được

*
kg thóc. Tính số thóc thu được.

Bài 3: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất.

*

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán Số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

D

C

B

A – S

B – Đ

C – Đ

D - S

C

A

A

B

C

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: 2 điểm

*

*

*

*

Bài 2: 2 điểm

HS vẽ sơ đồ gia dụng (0,25 điểm)

Theo sơ đồ, toàn bô phần bằng nhau là:

5 + 3 =8 (phần) (0,25 điểm)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

136: 8 × 5 = 85 (m) (0,25 điểm)

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là:

136 – 85 = 51 (m) (0,25 điểm)

a, diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

85 × 51 = 4335 (m2) (0,5 điểm)

b, Số thóc chiếm được trên thửa ruộng kia là:

4335 ×

*
= 2601 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: a, 4335 m2

b, 2601 kg

Bài 3: 1 điểm

*

2.2 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: (1đ) Nối những phân bằng nhau với nhau:

Câu 2: (1đ) Số phù hợp viết vào chỗ chấm nhằm 57m2 3cm2 = ………cm2 là:

a/ 5730

b/ 573

c/ 570003

d/ 5703

Câu 3: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc cùng với DC

b/ AH vuông góc với DC

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm

d/ diện tích s hình bình hành ABCD là 18 cm2

Câu 4: (1đ) bà bầu hơn bé 32 tuổi. Biết tuổi con bởi

*
tuổi mẹ. Vậy tuổi của bé là:

a/ 40 tuổi.

b/ 30 tuổi.

c/ 8 tuổi.

d/ 32 tuổi.

Câu 5: (0,5đ) tác dụng phép cộng = …… là:

Câu 6: (0,5đ) kết quả phép trừ

*
= …… là:

Câu 7: (1đ) Điền vết (> ; lớp 4

Câu 1: (1đ) Nối những phân bằng nhau với nhau:

Câu 2: (1đ) Số tương thích viết vào chỗ chấm nhằm 57m2 3cm2 = ………cm2 là: lựa chọn c

Câu 3: (1đ) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc với DC: S

b/ AH vuông góc cùng với DC: Đ

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm: S

d/ diện tích s hình bình hành ABCD là 18 cm2 Đ

Câu 4: (1đ) chị em hơn nhỏ 32 tuổi. Biết tuổi con bởi

*
tuổi mẹ. Vậy tuổi của bé là: chọn c

Câu 5: (0,5đ) tác dụng phép cùng = …… là : chọn d

Câu 6: (0,5đ) công dụng phép trừ

*
= …… là: lựa chọn b

Câu 7: (1đ) Điền lốt (> ;

2.3 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 Số 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng

Câu 1 (1 điểm) trong những phân số sau, phân số về tối giản là: (M1)

Câu 2 (1 điểm) quý giá của chữ số 8 trong những 58 3624 là: (M1)

a. 800

b. 8 000

c. 80 000

d. 800 000

Câu 3: Số phù hợp điền vào vị trí trống của: 2 yến 5 kg =...... Kg là: (1 điểm) (M1)

a. 25

b. 2005

c. 250

d. 20005

Câu 4: (1 điểm) Phân số 2/3 bằng phân số nào tiếp sau đây (M2)

Câu 5 (1 điểm) hiệu quả của phép tính: là: (M4)

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): tra cứu x (M2)

Câu 7 (1,5 điểm) Tính (M3)

Câu 8 (1,5 điểm) Trường tè học bình yên 3 bao gồm số học viên Khá gấp 3 lần số học sinh Giỏi. Biết rằng số học sinh Khá nhiều hơn nữa số học tập sinh giỏi là 140 em. Hỏi trường gồm bao nhiêu học sinh giỏi và học sinh Khá? (M3)

Câu 9 (1 điểm) Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 24 mét, chiều rộng bởi 2/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó. (M2)

Đáp án và chỉ dẫn chấm môn Toán lớp 4

Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

d

c

a

c

c

Mức

1

1

1

2

4

Điểm

1

1

1

1

1

Phần từ bỏ luận:

Câu 6: (1 điểm)

Câu 7: (1,5 điểm)

Câu 8: (1,5 điểm)

Giá trị một phần (hay số số học sinh tốt là): 0,5đ

140 : (3 -2) = 70 (học sinh) 0,25đ

Số học sinh khá: 0,25đ

70 x 3 hoặc 140 +70 = 210 (học sinh) 0,25đ

Đáp số: Khá: 210 học sinh

Giỏi: 70 học sinh 0,25đ

Câu 9: (1 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 24 x 2/3 = 16 (m) 0,5đ

Diện tích hình chữ nhật là: 24 x 16 = 384 (m2) 0,5đ

Đáp số: 384 m2

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Stt

Chủ đề

Câu/ điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng số

 

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số tự nhiên và thoải mái và những phép tính với số tự nhiên. Phân số và những phép tính cùng với phân số.

Số câu

2

 

1

1

 

2

1

 

4

3

 

 

Câu số

1,2

 

4

6

 

8,9

5

 

 

 

 

 

Số điểm

2

 

1

1

 

3

1

 

4

4

2

Đại lượng cùng đo đại lượng: khối lượng, diện tích, thời gian.

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0

3

Nhận biết hành bình hành, hình thoi và một số điểm lưu ý của nó; tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

 

0

1

 

 

Câu số

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

1

 

 

 

 

0

1

Tổng số câu

3

0

1

2

0

2

1

0

5

4

Tổng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *