(1) Cho Fe2O3 H2So4 Đặc Nóng Thì Sản Phẩm Thu Được Là, Fe2O3 + H2So4 Đặc Nóng

Fe2O3 | fe (III) oxit | rắn + H2SO4 | axit sulfuric | dung dịch = Fe2(SO4)3 | fe (III) sulfat | rắn + H2O | nước | lỏng, Điều kiện nhiệt độ Nhiệt độ.

Bạn đang xem: Fe2o3 h2so4 đặc nóng


Tính cân nặng Fe2(SO4)3 + H2O" target="_blank" href="https://chemicalequationbalance.com/equation/Fe2O3+H2SO4=Fe2(SO4)3+H2O-730" class="left btn btn-primary btn-sm" style="margin-left:5px;"> English Version tìm kiếm mở rộng
Qj
X0DOha1ex
Zw_sulfuric-acid-500x500.jpg" alt="*">
Fe2O3 + 3H2SO4Fe2(SO4)3 + 3H2O sắt (III) oxit axit sulfuric sắt (III) sulfat nước
Iron(III) oxide Sulfuric acid; Iron(III) sulfate
(rắn) (dung dịch) (rắn) (lỏng)
(không màu)
Axit Muối
160 98 400 18
1 3 1 3 hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
khối lượng (g)

Xin hãy kéo xuống dưới để thấy và thực hành thực tế các thắc mắc trắc nghiệm liên quan ☟☟☟

Thông tin cụ thể về phương trình Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O là phản bội ứng trao đổi, Fe2O3 (sắt (III) oxit) bội nghịch ứng cùng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo thành ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước) dười điều kiện phản ứng là nhiệt độ: nhiệt độ độ.

Điều khiếu nại phản ứng Fe2O3 (sắt (III) oxit) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Nhiệt độ: sức nóng độ.

Làm cách nào nhằm Fe2O3 (sắt (III) oxit) công dụng H2SO4 (axit sulfuric) xảy ra phản ứng?

cho Fe2O3 chức năng với H2SO4.

Nếu đã làm bài xích tập các bạn có thể viết đơn giản và dễ dàng là Fe2O3 (sắt (III) oxit) chức năng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo thành chất Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xẩy ra Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O là gì ?

Chất rắn màu đen của oxit fe III (Fe2O3) tan dần dần trong dung dịch.

Thông tin nào bắt buộc phải xem xét thêm về phương trình bội nghịch ứng Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Hiện tại chúng tôi không có thêm ngẫu nhiên thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới chúng ta click vào nút báo lỗi / đóng góp góp để lấy thêm thông tin

Fe2O3 ra Fe2(SO4)3: Fe2O3 tính năng H2SO4

1. Phương trình phân tử phản nghịch ứng Fe2O3 + H2SO45. đặc điểm hóa học tập của Fe2O3

Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O được Vn
Doc soạn hướng dẫn viết và thăng bằng phương trình một biện pháp nhanh và đúng đắn nhất. 


2. Điều khiếu nại phản ứng Fe2O3 và dung dịch H2SO4

Nhiệt độ: sức nóng độ.

3. Cách tiến hành phản ứng Fe2O3 cùng dung dịch H2SO4

Cho Fe2O3 chức năng với dung dịch H2SO4 đun vơi trên ngọn lửa đèn cồn.

4. Hiện tượng phân biệt phản ứng 

Chất rắn màu black của oxit sắt III (Fe2O3) tan dần dần trong dung dịch.

5. Tính chất hóa học tập của Fe2O3

Fe2O3 là 1 oxit của sắt, Fe2O3 là dạng thông dụng nhất của sắt oxit từ bỏ nhiên. Dường như có thể lấy chất này từ đất nung màu đỏ.

Công thức phân tử: Fe2O3

Là hóa học rắn, nâu đỏ, không tan trong nước.

5.1. Tính oxit bazơ Fe2O3

Fe2O3 tác dụng với hỗn hợp axit tạo nên dung dịch bazơ tạo thành dung dịch muối với nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2Fe
Cl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

5.2. Tính thoái hóa của Fe2O3

Fe2O3 là chất oxi hóa khi chức năng với các chất khử dũng mạnh ở ánh nắng mặt trời cao như: H2, CO, Al:


Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe

6. Bài bác tập vận dụng liên quan 

Câu 1: hóa học nào sau đây khi bội nghịch ứng với dung dịch HNO3 quánh nóng sẽ không sinh ra khí?

A. Fe
O

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2


Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình bội nghịch ứng hóa học xảy ra

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3+ 3H2O

Fe
O + 4HNO3 đặc nóng → Fe(NO3)3+ NO2↑+ 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 đặc nóng → 9Fe(NO3)3+ NO2↑+ 14H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O


Câu 2. Hoà tan fe vào dung dịch Ag
NO3 dư, sau phản bội ứng dung dịch thu được đựng chất nào sau đây?

A. Fe(NO3)2

B. Fe(NO3)3

C. Fe(NO2)2, Fe(NO3)3, Ag
NO3

D. Fe(NO3)3, Ag
NO3


Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình phản bội ứng hóa học xảy ra

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + Ag
NO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag


Câu 3. Hòa tung một oxit sắt vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Phân tách dung dịch X làm 2 phần bằng nhau:

Phần 1: cho một ít vụn Cu vào thấy chảy ra và đến dung dịch có màu xanh
Phần 2: mang đến một vài giọt hỗn hợp KMn
O4 vào thấy bị mất màu.

Oxit sắt là

A. Fe
O hoặc Fe2O3

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe
O


Xem đáp án
Đáp án B

Cho Cu vào dung dịch thấy rã ra và có màu xanh chứng tỏ trong dung dịch gồm Fe3+:

Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMn
O4 vào thấy hỗn hợp bị mất màu → minh chứng dung dịch bao gồm cả Fe2+ (xảy ra bội nghịch ứng oxi hóa khử thân Fe2+ với KMn
O4 bởi vì Mn(+7) + 5e → Mn+2 và Fe+2 → Fe+3+ 1e


Câu 4. Cho các thành phần hỗn hợp A chứa 3 kim loại Fe, Ag, Cu làm việc dạng bột. Cho tất cả hổn hợp A vào hỗn hợp B chỉ đựng một hóa học tan cùng khuấy kĩ cho đến khi làm phản ứng kết thúc thấy Fe cùng Cu tan hết nhưng cân nặng Ag lại tăng lên. Hỏi dung dịch B chứa chất rã gì

A. Ag
NO3

B. Fe
SO4

C. Fe2(SO4)3

D. Cu(NO3)2


Xem đáp án
Đáp án A

Khối lượng Ag tăng lên minh chứng chất rã BB đựng ion Ag+ đã bị Fe cùng Cu xuất kho khỏi dung dịch muối của nó.

→ hóa học tan B là Ag
NO3

Phương trình hoá học:

Fe + 2Ag
NO3 ⟶ Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Cu + 2Ag
NO3⟶Cu(NO3)2 + 2Ag↓


Câu 5. Cho các chất Al, Fe, Cu, khí Cl2, hỗn hợp KOH, hỗn hợp HNO3 loãng. Chất chức năng được với dung dịch chứa ion Fe2+ là

A. Al, hỗn hợp KOH.

B. Al, hỗn hợp KOH, khí Cl2.

C. Al, hỗn hợp HNO3, khí Cl2.

D. Al, hỗn hợp KOH, dung dịch HNO3, khí Cl2.


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 6. Cho các thành phần hỗn hợp Fe, Cu vào HNO3 đặc, đun nóng cho tới phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ cất một chất tan và còn sót lại m gam hóa học rắn ko tan. Hóa học tan kia là

A. Fe(NO3)2.

B. Cu(NO3)2.

C. Fe(NO3)3.

D. HNO3.


Xem đáp án
Đáp án A

Do Fe gồm tính khử mạnh hơn Cu yêu cầu phản ứng trước.

Do dung dịch sau phản nghịch ứng chỉ thu được một chất tung và còn sót lại chất rắn đề xuất Fe phản nghịch ứng vừa không còn hoặc dư, Cu chưa phản ứng, HNO3 hết

=> dung dịch sau phản nghịch ứng có Fe(NO3)2


Câu 7. hỗn hợp loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 cùng 0,15 mol HCl có chức năng hòa tan tối đa lượng sắt là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,20 gam

D. 3,64 gam


Xem đáp án
Đáp án D

Sau bội nghịch ứng lượng fe hòa tan buổi tối đa Fe phải sau phản bội ứng muối hạt thu được là muối sắt (III)

Phương trình phản ứng ion

3Fe + 8H+ 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 - 4.0,03)

n
Fe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065

=> m
Fe = 3,64


Câu 8. Những nhận định và đánh giá sau về kim loại sắt:

(1) kim loại sắt có tính khử trung bình.

(2) Ion Fe2+ bền lâu hơn Fe3+.

(3) fe bị thụ động trong H2SO4 sệt nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng bao gồm hàm lượng fe cao nhất. (5) Trái đất tự quay cùng sắt là vì sao làm Trái Đất bao gồm từ tính.

Xem thêm: Bảng đặc biệt năm 2016 đầy đủ nhất, thống kê giải đặc biệt xsmb năm 2016

(6) sắt kẽm kim loại sắt có thể khử được ion Fe3+.

Số đánh giá và nhận định đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Xem đáp án
Đáp án B

(1) đúng

(2) sai, Fe2+ trong không khí dễ dẫn đến oxi biến thành Fe3+

(3) đúng

(4) đúng, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng gồm hàm lượng fe cao nhất.

(5) sai, do từ trường Trái Đất sinh ra bởi sự vận động của những chất lỏng dẫn điện

(6) đúng, fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy tất cả 4 phát biểu đúng


Câu 9. cho dây fe quấn hình lò xo (đã được nung rét đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tại tượng xảy ra là:

A. Sắt cháy sinh sản thành sương trắng dày đặt phụ thuộc vào thành bình.

B. Ko thấy hiện tượng kỳ lạ phản ứng

C. Fe cháy sáng tạo thành sương màu nâu đỏ

D. Sắt cháy sáng tạo thành sương màu đen


Xem đáp án
Đáp án C

Sắt cháy trong Clo tạo ra thành muối hạt Fe
Cl3 có màu nâu đỏ

2Fe + 3Cl2 → 2Fe
Cl3 (nâu đỏ)


Câu 10. bội nghịch ứng tạo nên muối sắt (III) sunfat là:

A. Sắt phản bội ứng với H2SO4 đặc, nóng.

B. Sắt bội phản ứng với hỗn hợp H2SO4 loãng

C. Sắt phản ứng với dung dịch Cu
SO4

D. Sắt làm phản ứng với hỗn hợp Al2(SO4)3


Xem đáp án
Đáp án A

Phương trình bội phản ứng liên quan 

A. 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

B. Sắt + H2SO4 loãng → Fe
SO4 + H2

C. Fe + Cu
SO4 → Fe
SO4 + Cu

D. Fe + Al2(SO4)3 không phản ứng


Câu 11. Ngâm thanh Cu (dư) vào hỗn hợp Ag
NO3 thu được hỗn hợp X. Sau đó ngâm thanh fe (dư) vào hỗn hợp X thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Hỗn hợp Y gồm chứa hóa học tan là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.


Xem đáp án
Đáp án B

Các phản ứng xảy ra:

Cu (dư) + Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + Ag

Cu(NO3)2 + fe (dư) → Fe(NO3)2 + Cu

Vậy dung dịch Y chứa Fe(NO3)2.


Câu 12. khi thêm dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp Fe
Cl3 sẽ sở hữu hiện tượng gì xảy ra?

A. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ vì xẩy ra hiện tượng thủy phân


B. Dung dịch vẫn có màu nâu đỏ vị chúng không phản ứng với nhau

C. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ bên cạnh đó có hiện tượng kỳ lạ sủi bọt khí

D. Tất cả kết tủa nâu đỏ chế tác thành tiếp nối lại tan bởi tạo khí CO2


Xem đáp án
Đáp án C: lộ diện kết tủa màu nâu đỏ bên cạnh đó có hiện tượng kỳ lạ sủi bong bóng khí:
2Fe
Cl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓(đỏ nâu) + 3CO2↑ + 6Na
Cl

Câu 13. Khử 16 gam Fe2O3 bởi khí co dư, thành phầm khí thu được cho bước vào bình hỗn hợp Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 10 gam

B. Trăng tròn gam

C. 30 gam

D. 40 gam


Xem đáp án
Đáp án C

n
Fe2O3 = 16/160 = 0,1 mol

Phương trình phản ứng hóa học

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 (1)

1 3mol

0,1 n
CO2

n
CO2 = 0,3 mol

Do Ca(OH)2 dư => làm phản ứng chế tạo ra thành kết tủa

Phương trình phản nghịch ứng hóa học

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O (2)

1 1 mol

0,3 n
Ca
CO3 =? mol

Ta tất cả xét số mol CO2 ở cả hai phương trình ta có: n
CO2 (2) = n
CO2 (1) = 0,3 mol

=> n
Ca
CO3 = 0,3 mol

=> m = m
Ca
CO3 = n
Ca
CO3 . MCa
CO3 = 0,3 . 100 = 30g


Câu 14. Cho rảnh dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch dung dịch Fe
Cl3. Hiện tượng kỳ lạ quan tiếp giáp được là

A. Tất cả kết tủa nâu đỏ, ko tan vào NH3 dư.

B. Gồm kết tủa keo dán trắng, rồi tung trong NH3 dư.

C. Tất cả kết tủa nâu đỏ, rồi chảy trong NH3 dư.

D. Bao gồm kết tủa keo dán giấy trắng, không tan vào NH3 dư.


Xem đáp án
Đáp án A

Fe
Cl3 + 3NH3 +3H2O → Fe(OH)3 + 3NH4Cl

Fe(OH)3 là kết tủa màu đỏ nầu, không biến thành tan trong NH3


Câu 15. Cho lếu hợp có Zn, Mg và Ag vào dung dịch Cu
Cl2, sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được láo lếu hợp bao gồm 3 kim loại. Ba kim loại đó là:

A. Zn, Ag cùng Cu

B. Zn, Mg với Cu

C. Zn, Mg với Ag

D. Mg, Cu và Ag


Xem đáp án
Đáp án B

Khi cho các thành phần hỗn hợp trên vào Cu
Cl2 thì phản ứng theo sản phẩm tự :

Mg + Cu
Cl2 → Mg
Cl2 + Cu

Zn + Cu
Cl2 → Zn
Cl2 + Cu

→ rắn thu được có 3 sắt kẽm kim loại nên 3 kim loại này là Ag, Cu, Zn dư


Câu 16. Tính chất nào sau đây không cần là đặc thù hóa học tập của axit sunfuric loãng?

A. Tác dụng với nhiều sắt kẽm kim loại tạo muối cùng giải khóng khí hiđro

B. Công dụng với đa số kim loại tạo muối và giải phóng khí sunfurơ

C. Tác dụng với bazơ chế tác thành muối và nước

D. Công dụng với oxit bazơ tạo nên thành muối cùng nước


Xem đáp án
Đáp án B

B. Tác dụng với số đông kim các loại (kim một số loại đứng trước hidro) chế tạo muối cùng giải phóng khí hidro


Câu 17. Cho các chất sau: Fe
S, Fe
S2, Fe
O, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe
CO3, Fe
SO3, Fe(OH)3, Fe
SO4. Gồm bao nhiêu hóa học khi cho chức năng với H2SO4 đặc, nóng có khí SO2 thoát ra?

A. 9

B. 6

C. 7

D. 8


Xem đáp án
Đáp án C

Các chất khi cho tác dụng với H2SO4 đặc, nóng gồm khí SO2 thoát ra là: Fe
S, Fe
S2, Fe
O, Fe(OH)2, Fe
CO3, Fe
SO3, Fe
SO4

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

2Fe
S + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O

2Fe
S2 + 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O

2Fe
O + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

13H2SO4 + 8Fe(OH)2 → 4Fe2(SO4)3 + 20H2O + H2S

2Fe
CO3 + 4H2SO4→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

4H2SO4 + 2Fe
SO3 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 4H2O

2Fe
SO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O


Câu 18. Cho các thành phần hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng, rét thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất, hỗn hợp Y và còn lại chất rắn chưa tan Z. đến Z công dụng với dung dịch H2SO4 loãng thấy bao gồm khí thoát ra. Thành phần chất tan trong dung dịch Y là:

A. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

B. Fe(NO3)2 cùng Cu(NO3)2.

C. Fe(NO3)2.

D. Fe(NO3)3 cùng Fe(NO3)2.


Xem đáp án
Đáp án C

Cho Z tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng thấy có khí bay ra Þ vào Z bao gồm chứa Fe.

Vì lượng sắt còn dư sau phản ứng nên những lúc cho các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, Cu vào hỗn hợp HNO3 loãng, nóng thì dung dịch Y nhận được chỉ có chứa Fe(NO3)2.


Câu 19. Cho dãy các chất: H2SO4, KOH, Ca(NO3)2, SO3, Na
HSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa lúc phản ứng với dung dịch Ba
Cl2 là

A. 4

B. 6

C. 3

D. 5


Xem đáp án
Đáp án D

Các phản bội ứng chế tạo kết tủa:

H2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4↓ + 2 HCl

H2O + SO3 + Ba
Cl2 → Ba
SO4↓ + 2 HCl

Na
HSO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4↓ + Na
Cl + HCl

Na2SO3 + Ba
Cl2 → Ba
SO3↓ + 2 Na
Cl

K2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 ↓ + 2 KCl


Câu 20. Cho m gam bột Zn vào 100 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,3M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng dung dịch tăng thêm 2,13 gam so với cân nặng dung dịch ban đầu. Cực hiếm của m là:

A. 3,25.

B. 8,45.

C. 4,53.

D. 6,5.


Xem đáp án
Đáp án A

 n
Fe2(SO4)3 = 0,03 mol → n
Fe3+= 0,06 mol

Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+ (1)

Zn + Fe2+ → Zn2+ + sắt (2)

Theo (1): n
Zn=1/2n
Fe3+ = 0,03 mol

Đặt n
Fe có mặt = x mol => n
Zn (2) = x mol

mdung dịch tăng = m
Zn – m
Fe = 2,13

=> 0,03.65 + 65x – 56x = 2,13 => x = 0,02

=> m
Zn = m
Zn (1) + m
Zn (2) = 65.(0,03 + 0,02) = 3,25 gam


.........................


Đánh giá bài bác viết
15 123.412
Chia sẻ bài xích viết
thu xếp theo mặc định tiên tiến nhất Cũ duy nhất

Phương trình bội phản ứng


ra mắt chế độ Theo dõi cửa hàng chúng tôi Tải áp dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *