SINH 11 BÀI 38 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Sự sinh trưởng và phát triển của mỗi loài, mỗi cá thể động đồ trước tiên do nhân tố di truyền quyết định. Các nhân tố tác động đến sinh trưởng và trở nên tân tiến của động vật hoang dã có thể chia thành các nhân tố bên trong và mặt ngoài. Sau đây, Tech12h bắt tắt kỹ năng và kiến thức trọng trọng tâm và lí giải giải các thắc mắc trong bài 38.


Bạn đang xem: Sinh 11 bài 38

*

A. Lý thuyết

I. Nhân tố bên trong

1. Các hoocmon tác động đến phát triển và cách tân và phát triển của động vật có xương sống

Tên HM /Tuyến tiết

Vai trò

Hàm lượng

Dưới ngưỡng

Trên ngưỡng

HM phát triển (T.Yên)

KThích phân loại tế bào

Tăng kích ham mê tế bào tăng tổng vừa lòng prôtêin

Kích thích cải tiến và phát triển xương

Người nhỏ nhắn nhỏ

Người khổng lồ

Tirôxin (T.Giáp)

Kích thích chuyển hóa tế bào

Kích thích quy trình sinh trưởng biến hóa thái cơ thể

Chậm lớn, trí óc kém

Hooc môn sinh dục

- Ơstrôgen ( BT)

-Testostêron (TH)

Kích mê say sinh trưởng, cách tân và phát triển mạnh ở tiến trình dây thì nhờ

Tăng cải tiến và phát triển xương

Phân hóa tế bào

Đặc điểm sinh dục phụ

(Riêng testostêsron làm tăng tổng đúng theo prôtêin )

Thiếu testostêron kê trống cách tân và phát triển không bình thường

2. Những hoocmon ảnh hưởng đến phát triển và cải tiến và phát triển của động vật không xương sống

Loại hoôcmôn

Tác động so với sinh trưởng cùng phát triển

Ecđisơn

Gây lột xác sâu bướm

Kích mê say sâu trở thành nhộng , bướm

Juven nin

Phối hợp với Ecđisơn→ lột xác

Ức chế sâu trở thành nhộng và bướm


B. Bài bác tập và chỉ dẫn giải


đề cập tên những hoocmôn tác động đến phát triển và cải tiến và phát triển của động...

Câu 1: Trang 154 sgk Sinh học 11

 Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và cải tiến và phát triển của động vật có xương sống.


=> Xem giải đáp giải
kể tên những hoocmôn tác động đến phát triển và cách tân và phát triển của côn...

Câu 2: Trang 154 sgk sinh học tập 11

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và cách tân và phát triển của côn trùng


=> Xem chỉ dẫn giải
Vào thời kì mới lớn của nam và nữ loại hoocmôn như thế nào được huyết ra nhiều...

Câu 3: Trang 154 sgk Sinh học 11

Vào thời kì mới lớn của nam giới và bạn nữ loại hoocmôn làm sao được máu ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và trung khu sinh lí?


=> Xem giải đáp giải
Trắc nghiệm sinh học tập 11 bài xích 38: các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và cải tiến và phát triển ở động vật

Bình luận


Giải bài xích tập hầu hết môn không giống
Giải sgk lớp 11
Soạn văn 11 tập 1
Soạn văn 11 tập 2
Soạn văn 11 tập 2 giản lược
Soạn văn 11 tập 1 giản lược
Giải đại số với giải tích lớp 11
Giải hình học lớp 11
Giải sgk hoá học tập 11
Giải sgk thứ lí 11
Giải sgk sinh học tập 11
Giải sgk lịch sử dân tộc 11
Giải sgk địa lí 11
Giải sgk GDCD 11
Giải sgk giờ đồng hồ Anh 11
Giải sgk giờ đồng hồ anh 11 mới
Trắc nghiệm lớp 11
Trắc nghiệm GDCD 11
Trắc nghiệm địa lý 11
Trắc nghiệm lịch sử 11
Trắc nghiệm ngữ văn 11
Trắc nghiệm hóa 11

Xem thêm: Các Đường Sức Từ Là Các Đường Cong Vẽ Trong Không Gian Có Từ Trường Sao Cho

Trắc nghiệm sinh học 11
Trắc nghiệm thứ lý 11
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 11
Trắc nghiệm Toán 11
Trắc nghiệm hình học tập 11

Tài liệu tham khảo 11


Tập văn chủng loại 11
Tập phiên bản đồ địa lí 11
Giáo án lớp 11
Giáo án ngữ văn 11
Giáo án đại số 11
Giáo án hình học tập 11
Giáo án lịch sử dân tộc 11
Giáo án công dân 11
Giáo án tiếng Anh 11
Giáo án địa lý 11
Giáo án thứ lý 11
Giáo án sinh học 11
Giáo án hóa học 11
Giáo án technology 11
Giáo án tin học 11
*

Kết nối:
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải Sinh học tập 11Kết nối tri thức
Chân trời sáng tạo
Cánh diều
Sinh học 11 (sách cũ)A - gửi hóa vật chất và tích điện ở thực vật
B - đưa hóa vật chất và năng lượng ở rượu cồn vật
A - cảm ứng ở thực vật
B - cảm ứng ở hễ vật
A - phát triển và cải tiến và phát triển ở thực vật
B - phát triển và cách tân và phát triển ở rượu cồn vật
A - chế tác ở thực vật
B - chế tác ở động vật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *