Tiếng Anh 8 Unit 5 Write (Trang 50,51) How To Write A Letter?

4 - b.

Bạn đang xem: Tiếng anh 8 unit 5 write (trang 50,51) how to write a letter?

a ritual = an act of special meaning that you vị in the same way each I time 

(nghi lễ, nghi thức = một hành động có ý nghĩa sâu sắc đặc biệt mà đồng nghiệp một cách trong những lúc)

5 - d. lớn commemorate = khổng lồ remember and celebrate something or someozst 

(kỉ niệm, tưởng nhớ = nhớ và tổ chức cái gì hoặc ai đó)


bài xích 2


Video giải đáp giải


Task 2. Complete the sentences using the words in 1.

(Hoàn thành những câu thực hiện những từ vào phần 1.)

1. The Giong Festival is held every year to   Saint Giong, our traditional hero.

2. At Huong Pagoda, we offer Buddha a tray of fruit to   him.

3. Thanks to technology, we can now   our culture for future generations.

4. In most festivals in Viet Nam, the   often begins with an offering of incense.

5. The Le Mat Snake   is about the history of the village.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The Giong Festival is held every year to commemorate Saint Giong, our traditional hero.

(Lễ hội Gióng được tổ chức triển khai mỗi năm để tưởng nhớ thánh Gióng, nhân vật truyền thống của chúng ta.)

2. At Huong Pagoda, we offer Buddha a tray of fruit to worship him.

(Ở chùa Hương, chúng tôi dâng thờ Phật một mâm trái cây dể thờ tự ngài.)

3. Thanks to technology, we can now preserve our culture for future generations.

(Nhờ vào công nghệ, bạn có thể bảo tồn văn hóa của chúng ta cho cố kỉnh hệ tương lai.)

4. In most festivals in Viet Nam, the ritual often begins with an offering of incense.

(Trong số đông lễ hội ngơi nghỉ Việt Nam, nghi thức thường bước đầu bằng việc đốt nhang.)

5.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Tập 2 (Ngắn Gọn), Soạn Văn Lớp 8 Tập 2 (Ngắn Gọn)

The Le Mat Snake performance is about the history of the village.

(Màn biểu hiện rắn Lệ Mật nói về lịch sử hào hùng của làng.)


bài bác 3


Video lí giải giải


Task 3. Match the nouns with each verb. A noun can go with more than one verb.

(Nối gần như danh tự với mỗi rượu cồn từ. Một danh từ hoàn toàn có thể đi với hơn 1 đụng từ.)

a ceremony

an anniversary

a ritual

a show

a hero

a god

a celebration

good fortune

a reunion

1. WATCH____________

2. HAVE____________

3. WORSHIP____________

4. PERFORM____________

Lời giải bỏ ra tiết:

1. WATCH: a ceremony, a show

(xem: một nghi lễ, 1 trong các buổi biểu diễn)

2. HAVE: all can fit

(có: toàn bộ các từ hầu như phù hợp)

3. WORSHIP: a god, a hero

(thờ: một vị thần, một vị anh hùng)

4. PERFORM: a ritual, a ceremony, a show

(cử hành: một nghi thức, một nghi lễ, một buổi biểu diễn)


Bài 4 a


Video khuyên bảo giải


Task 6. Read the following sentences and mark (") the stressed syllable in the underlined words. Then listen an repeat.

(Đọc các câu sau và lưu lại vào âm nhấn trong số những từ gạch ốp dưới, sau đó nghe với lặp lại.)

- Chọn bài bác -Từ vựng Unit 5: Study Habits
Getting Started (trang 46 SGK tiếng Anh 8)Listen và Read (trang 46-47 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Speak (trang 47-48 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Listen (trang 48 SGK tiếng Anh 8)Read (trang 49-50 SGK giờ Anh 8)Write (trang 50-51 SGK giờ Anh 8)Language Focus (trang 52-53 SGK giờ Anh 8)Giải sách bài xích tập tiếng Anh 8 Unit 5

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Read (Trang 49-50 SGK giờ đồng hồ Anh 8)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Người học tập ngoại ngữ học tập từ vựng bằng nhiều cách khác nhau. Một số trong những người liệt kê từ bỏ ra và đến nghĩa của tự mới bởi tiếng mẹ đẻ của chính bản thân mình và cố gắng học trực thuộc lòng rất nhiều từ này. Tuy nhiên, số khác thì lại không học tập như thế. Thay vày thế, học viết một hoặc hai câu ví dụ cho từng từ mới để lưu giữ cách áp dụng từ đúng.

Để nhớ từ vựng giỏi hơn, một vài người còn viết từng từ 1 và phương pháp dùng của nó trên một miếng giấy nhỏ tuổi và dán nó nghỉ ngơi một nơi nào đó trong công ty để rất có thể học bất kể lúc nào.

Nhiều fan học ngoại ngữ không núm học tất cả từ bắt đầu mà họ chạm mặt qua. Họ thường xuyên gạch dưới hoặc dùng cây viết màu đánh đậm phần nhiều từ mà người ta muốn học. Cách này giúp họ ghi nhớ được mọi từ quan liêu trọng.

Có những cách khác nhau để học cùng một trong những từ. Nếu bạn muốn học 10 từ vựng trong nhị ngày ví dụ điển hình thì bạn có thể học theo hai cách. Ngày sản phẩm nhất, chúng ta có thể học 5 từ trước tiên và sau đó học số đông từ còn lại trong ngày sau. Tuy nhiên, vấn đề ôn luyện luôn cần thiết nên chúng ta có thể học cả 10 từ vào ngày đầu tiên và ôn lại chúng trong thời gian ngày sau. Biện pháp này giúp đỡ bạn luyện tập từ rất nhiều lần hơn.

Người học tập ngoại ngữ đề nghị thử nhiều cách thức học tự vựng khác nhau để tìm kiếm ra bí quyết học tốt nhất cho phiên bản thân mình. Hãy luôn luôn tự hỏi mình nên học trường đoản cú vựng bằng cách nào?

1. True or false? kiểm tra (V) the boxes.

(Hãy đánh dấu (V) vào cột đúng xuất xắc sai.)

*

2. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

a) bởi learners learn words in the same way?

No, they don’t. They learn words in different ways.

b) Why vì chưng some learners write example sentences with new words?

To remember words better, some learners write example sentences with new words to lớn remember how to lớn use the word in the right way.

c) What bởi vì some learners vì chưng in order to lớn remember words better?

They write each word & its use on a small piece of paper và stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.

d) Why don’t some learners learn all the new words they come across?

Because they only want to lớn learn important words.

e) What is neccessary in learning words?

Revision is necessary in learning words.


f) How should you learn words?

Learners should try different ways of learning words lớn find out what is the best.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *