TÍNH NGÀY ÂM LỊCH - NĂM ÂM LỊCH VÀ DƯƠNG LỊCH HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO

Hồ Ngọc Đức

Bài viết sau ra mắt cách tính âm lịch việt nam và tế bào tả một số trong những thuật toán cần sử dụng để biến đổi giữa ngày dương lịch với ngày âm lịch. Những thuật toán tế bào tả ở chỗ này đã được dễ dàng và đơn giản hóa các để độc giả tiện theo dõi và quan sát và dễ ợt sử dụng vào câu hỏi lập trình, vì vậy độ đúng đắn của chúng thấp rộng độ chính xác của công tác âm kế hoạch trực con đường tại http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/. (Một phiên phiên bản cũ của nội dung bài viết này giới thiệu vài thuật toán hơi khác, có thể khó tiến hành hơn một chút. Phiên bản cũ này rất có thể xem tại đây.)

Quy hiện tượng của âm kế hoạch Việt Nam

Thuật toán chuyển đổi giữa ngày dương và âm

Script), chúng ta cũng có thể định nghĩa một hàm INT(x) để mang số nguyên lớn số 1 không vượt vượt x: INT(5)=5, INT(3.2)=3, INT(-5)=-5, INT(-3.2)=-4 v.v. Lúc đó, INT(m/10) sẽ trả lại kết quả của phép phân tách số nguyên. (Nhiều ngôn ngữ có sẵn hàm floor() cho phép làm câu hỏi này.)Các phép thay đổi giữa ngày tháng cùng số ngày Julius rất có thể được thực hiện với mã Java
Script như sau:function jd
From
Date(dd, mm, yy)
var a, y, m, jd;a = INT((14 - mm) / 12);y = yy+4800-a;m = mm+12*a-3;jd = dd + INT((153*m+2)/5) + 365*y + INT(y/4) - INT(y/100) + INT(y/400) - 32045;if (jd function jd
To
Zone là số giờ chênh lệch giữa giờ địa phương và giờ UTC (hay GMT). (Để tính lịch Việt Nam, đem time
Zone = 7.0). Các cách thức sau được trình làng với mã Java
Script. Chúng ta cũng có thể tải tủ sách Java
New
Moon
Day(k, time
Zone)
var T, T2, T3, dr, Jd1, M, Mpr, F, C1, deltat, Jd
New;T = k/1236.85; // Time in Julian centuries from 1900 January 0.5T2 = T * T;T3 = T2 * T;dr = PI/180;Jd1 = 2415020.75933 + 29.53058868*k + 0.0001178*T2 - 0.000000155*T3;Jd1 = Jd1 + 0.00033*Math.sin((166.56 + 132.87*T - 0.009173*T2)*dr); // Mean new moon
M = 359.2242 + 29.10535608*k - 0.0000333*T2 - 0.00000347*T3; // Sun"s mean anomaly
Mpr = 306.0253 + 385.81691806*k + 0.0107306*T2 + 0.00001236*T3; // Moon"s mean anomaly
F = 21.2964 + 390.67050646*k - 0.0016528*T2 - 0.00000239*T3; // Moon"s argument of latitude
New
Moon
Day đã biết ngày vào đầu tháng âm lịch đựng ngày N, từ đó ta biết ngày N là mùng mấy âm lịch.

Bạn đang xem: Tính ngày âm

Tính tọa độ phương diện trời

Để biết Trung khí làm sao nằm vào tháng âm kế hoạch nào, ta chỉ cần tính xem khía cạnh trời nằm ở vị trí khoảng nào trên phố hoàng đạo vào thời điểm bước đầu một mon âm lịch. Ta phân tách đường hoàng đạo làm 12 phần cùng đánh số các cung này tự 0 cho 11: trường đoản cú Xuân phân mang lại Cốc vũ là 0; từ cốc vũ mang lại Tiểu mãn là 1; từ tè mãn cho Hạ chí là 2; v.v.. Mang lại jdn là số ngày Julius của ngẫu nhiên một ngày, phương pháp sau này vẫn trả lại số cung nói trên.function get
Sun
Longitude(jdn, time
Zone)
var T, T2, dr, M, L0, DL, L;T = (jdn - 2451545.5 - time
M = 357.52910 + 35999.05030*T - 0.0001559*T2 - 0.00000048*T*T2; // mean anomaly, degree
L0 = 280.46645 + 36000.76983*T + 0.0003032*T2; // mean longitude, degree
DL = (1.914600 - 0.004817*T - 0.000014*T2)*Math.sin(dr*M);DL = DL + (0.019993 - 0.000101*T)*Math.sin(dr*2*M) + 0.000290*Math.sin(dr*3*M);L = L0 + DL; // true longitude, degree
L = L*dr;L = L - PI*2*(INT(L/(PI*2))); // Normalize to lớn (0, 2*PI)return INT(L / PI * 6)Với hàm này ta hiểu rằng một tháng âm lịch chứa Trung khí nào. đưa sử một tháng âm lịch ban đầu vào ngày N1 với tháng sau đó bắt đầu vào ngày N2 với hàm get
Sun
Longitude cho công dụng là 8 cùng với N1 và 9 cùng với N2. Bởi vậy tháng âm lịch bước đầu ngày N1 là tháng đựng Đông chí: trong vòng từ N1 mang đến N2 tất cả một ngày phương diện trời di chuyển từ cung 8 (sau đái tuyết) sang trọng cung 9 (sau Đông chí). Giả dụ hàm get
Sun
Lunar
Month11(yy, time
Zone)var k, off, nm, sun
Long;off = jd
From
Date(31, 12, yy) - 2415021;k = INT(off / 29.530588853);nm = get
New
Moon
Day(k, time
Zone);sun
Long = get
Sun
Longitude(nm, time
Zone); // sun longitude at local midnightif (sun
Long >= 9) nm = get
New
Moon
Day(k-1, time
Zone);return nm;

Xác định tháng nhuận

Nếu thân hai mon 11 âm kế hoạch (tức tháng tất cả chứa Đông chí) có 13 mon âm kế hoạch thì năm âm định kỳ đó tất cả tháng nhuận. Để khẳng định tháng nhuận, ta sử dụng hàm get
Sun
Longitude
như đã nói sinh hoạt trên. Cho a11 là ngày bước đầu tháng 11 âm định kỳ mà 1 trong 13 tháng tiếp nối là tháng nhuận. Hàm sau cho thấy tháng nhuận nằm tại vị trí nào sau tháng 11 này.function get
Leap
Month
Offset(a11, time
Zone)
var k, last, arc, i;k = INT((a11 - 2415021.076998695) / 29.530588853 + 0.5);last = 0;i = 1; // We start with the month following lunar month 11arc = get
Sun
Longitude(get
New
Moon
Day(k+i, time
Zone), time
Zone);do last = arc;i++;arc = get
Sun
Longitude(get
New
Moon
Day(k+i, time
Zone), time
Zone); while (arc != last && i giả sử hàm get
Leap
Month
Offset
trả lại cực hiếm 4, như vậy tháng nhuận đã là tháng sau tháng 2 thường. (Tháng máy 4 sau mon 11 lẽ ra là tháng 3, nhưng vị đó là mon nhuận cần sẽ lấy tên của tháng trước kia tức mon 2, với tháng lắp thêm 5 sau mon 11 new là mon 3).

Đổi ngày dương dd/mm/yyyy ra ngày âm

Với các cách thức hỗ trợ trên ta có thể đổi ngày dương dd/mm/yy ra ngày âm dễ dàng dàng. Trước nhất ta xem ngày month
Start ban đầu tháng âm định kỳ chứa thời buổi này là ngày như thế nào (dùng hàm get
New
Moon
Day như trên sẽ nói). Sau đó, ta tìm những ngày a11 với b11 là ngày bước đầu các tháng 11 âm lịch trước và sau ngày đã xem xét. Ví như hai thời nay cách nhau dưới 365 ngày thì ta chỉ còn cần xem month
Start cùng a11 biện pháp nhau bao nhiêu tháng là hoàn toàn có thể tính được dd/mm/yy nằm trong thời điểm tháng mấy âm lịch. Ngược lại, trường hợp a11 với b11 phương pháp nhau khoảng tầm 13 mon âm kế hoạch thì ta bắt buộc tìm coi tháng nào là mon nhuận và từ đó suy ra ngày đã tìm nằm vào tháng nào.

Xem thêm: Soạn Bài Bàn Về Đọc Sách Siêu Ngắn, Soạn Bài Bàn Về Đọc Sách (Chi Tiết)

function convert
Solar2Lunar(dd, mm, yy, time
Zone)
var k, day
Number, month
Start, a11, b11, lunar
Day, lunar
Month, lunar
Year, lunar
Leap;day
Number = jd
From
Date(dd, mm, yy);k = INT((day
Number - 2415021.076998695) / 29.530588853);month
Start = get
New
Moon
Day(k+1, time
Zone);if (month
Start > day
Number) month
Start = get
New
Moon
Day(k, time
Zone);a11 = get
Lunar
Month11(yy, time
Zone);b11 = a11;if (a11 >= month
Start) lunar
Year = yy;a11 = get
Lunar
Month11(yy-1, time
Zone); else lunar
Year = yy+1;b11 = get
Lunar
Month11(yy+1, time
Zone);lunar
Day = day
Number-month
Start+1;diff = INT((month
Start - a11)/29);lunar
Leap = 0;lunar
Month = diff+11;if (b11 - a11 > 365) leap
Month
Diff = get
Leap
Month
Offset(a11, time
Zone);if (diff >= leap
Month
Diff) lunar
Month = diff + 10;if (diff == leap
Month
Diff) lunar
Leap = 1;if (lunar
Month > 12) lunar
Month = lunar
Month - 12;if (lunar
Month >= 11 && diff

Đổi âm định kỳ ra dương lịch

Cách làm tương tự như như thay đổi ngày dương sang ngày âm.function convert
Lunar2Solar(lunar
Day, lunar
Month, lunar
Year, lunar
Leap, time
Zone)
var k, a11, b11, off, leap
Off, leap
Month, month
Start;if (lunar
Month 365) leap
Off = get
Leap
Month
Offset(a11, time
Zone);leap
Month = leap
Off - 2;if (leap
Month = leap
Off) off += 1;k = INT(0.5 + (a11 - 2415021.076998695) / 29.530588853);month
Start = get
New
Moon
Day(k+off, time
Zone);return jd
To
Date(month
Start+lunar
Day-1);

Tính ngày thứ và Can-Chi cho 1 ngày và tháng âm lịch

Ngày thứ lặp lại theo chu kỳ luân hồi 7 ngày, như vậy để biết một ngày d/m/y bất kỳ là đồ vật mấy ta chỉ việc đào bới tìm kiếm số dư của số ngày Julius của ngày nay cho 7.Để tính Can của năm Y, search số dư của Y+6 chia cho 10. Số dư 0 là Giáp, một là Ất v.v. Để tính bỏ ra của năm, phân tách Y+8 mang đến 12. Số dư 0 là Tý, 1 là Sửu, 2 là dần v.v.Hiệu Can-Chi của ngày lặp lại theo chu kỳ 60 ngày, như thế nó cũng rất có thể tính được một cách solo giản. Mang lại N là số ngày Julius của ngày dd/mm/yyyy. Ta chia N+9 mang lại 10. Số dư 0 là Giáp, 1 là Ất v.v. Để tìm Chi, chia N+1 cho 12; số dư 0 là Tý, 1 là Sửu v.v.Trong một năm âm lịch, tháng 11 là tháng Tý, mon 12 là Sửu, tháng Giêng là tháng dần v.v. Can của mon M năm Y âm lịch được xem theo cách làm sau: chia Y*12+M+3 mang đến 10. Số dư 0 là Giáp, một là Ất v.v.Ví dụ, Can-Chi của mon 3 âm định kỳ năm ngay cạnh Thân 2004 là Mậu Thìn: tháng 3 âm lịch là mon Thìn, cùng (2004*12+3+3) % 10 = 24054 % 10 = 4, vì thế Can của tháng là Mậu.Một mon nhuận không mang tên riêng nhưng mà lấy tên của mon trước đó kèm thêm chữ "Nhuận", VD: mon 2 nhuận năm cạnh bên Thân 2004 là tháng Đinh Mão nhuận.

Tài liệu tham khảo

Eric Weisstein"s World of Astronomy
Calendar FAQHồ Ngọc Đức, Java
Script lunar calendar - lịch trình âm lịch vn bằng Java
Script (sử dụng bảng tính sẵn mang đến thời kỳ 1800-2199)Tính âm kế hoạch dùng những ngôn ngữ khác: Java
Ngày dương định kỳ là đồ vật Sáu 2 - 6 - 2023 là ngày 15 tháng 4 năm 2023 . Theo Can đưa ra : Ngày Tân Mão tháng Đinh Tỵ Năm Quý Mão
0:00 Giờ: Mậu Tý
Tư Mệnh Hoàng Đạo
1:00 Giờ: Kỷ Sửu
Câu Trận Hắc Đạo
3:00 Giờ: Canh Dần
Thanh Long Hoàng Đạo
5:00 Giờ:Tân Mão
Minh Đường Hoàng Đạo
7:00 Giờ: Nhâm Thìn
Thiên Hình Hắc Đạo
9:00 Giờ: Quý Tỵ
Chu Tước Hắc Đạo
11:00 Giờ: gần kề Ngọ
Kim Quỹ Hoàng Đạo
13:00 Giờ: Ất Mùi
Kim Đường ( Bảo Quang) Hoàng Đạo
15:00 Giờ: Bính Thân
Bạch Hổ Hắc Đạo
17:00 Giờ: Đinh Dậu
Ngọc Đường Hoàng Đạo
19:00 Giờ: Mậu Tuất
Thiên Lao Hắc Đạo
21:00 Giờ: Kỷ Hợi
Nguyên Vũ Hắc Đạo
23:00 Giờ: Mậu Tý
Tư Mệnh Hoàng Đạo

Ngày Hắc Đạo Sao: Nguyên Vũ
Giờ Hoàng đạo Tí dần Mão Ngọ mùi hương Dậu
Giờ Hắc đạo Sửu Thìn Tỵ Thân Tuất Hợi
Năm Kim Bạch Bạch kim
Mùa Hoả Mùa Hạ Mạnh
Ngày Mộc Tùng Bách Gỗ Tùng Bách
Tuổi xung năm Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão
Tuổi xung ngày Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi
Tiết khí Giữa : tè mãn ( Lúa kết phân tử )

và với chủng ( Chòm sao tua rua mọc )

Sao Can Can kim Long
Ngũ hành Kim Chủ trì :Thứ 6
Động vật con Rồng Diễn giải
Trực Khai Tốt đông đảo việc, trừ đụng thổ, an táng
Hướng xuất hành
Hỷ thần Tây Nam
Tài thần Tây Nam
Cát tinh Diễn giải
Âm Đức Tốt đầy đủ việc
Mẫu Thương Tốt về cầu tài lộc, khai trương
Phổ hộ Tốt đều việc, có tác dụng phúc, giá thú, xuất hành
Sinh khí Tốt phần nhiều việc, tốt nhất là làm nhà, sửa nhà, đụng thổ, trồng cây
Thiên Phúc Tốt hầu hết việc
Thiên Đức Tốt số đông việc
Sát tinh Kỵ Ghi chú
Huyền Vũ Kỵ mai táng
Lỗ ban sát Kỵ khởi tạo
Ly Sào Xấu đối với giá thú, xuất hành, và dọn sang nhà mới.
Nhân Cách Xấu so với giá thú, khởi tạo
Phi Ma sát Kỵ giá thú nhập trạch
Sát chủ Xấu đa số việc
Tiểu không Vong Mua bán, xuất hành, nhập kho, thanh toán giao dịch*
Thái ất phong thủy 2021 Tân Sửu đến 12 bé Giáp theo tuổi & giới tính !!!
*
Bột Tẩy Uế chính hiệu, sản phẩm không thể thiếu của gần như nhà

*

Đây là quy định tra cứu ngày Dương Lịch quý phái Âm Lịch hoàn toàn miễn mức giá và chủ yếu xác. Chúng ta cũng có thể tra cứu vãn gần 200 năm (từ năm 1904 cho năm 2099)

*


Khám Phá gần như Vật Phẩm độc đáo, ý nghĩa, khiến cho bạn may mắn nhiều hơn !

*
TH Độc Ngọc
*
TH Phỉ Thúy
*
TH Trang Sức
*
TH Tài Lộc
*
TH Bắc Kinh
*
Cóc Tân Cương
*
Cóc Tây Tạng
*
Cóc Tài Lộc
*
mong Đá Quý
*
Cây Tài Lộc
Hệ thống cửa hàng Vật Phẩm tử vi - Vat
Pham
Phong
Thuy.com

- quanh vùng Miền Nam:

+ 145 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, tp.hcm - Tel: 028 2248 2256

+ 68 Lê Thị Riêng, Bến Thành, Q.1, thành phố hồ chí minh - Tel: 028 2248 7279

+ 1131 Đường 3/2, P.6, Quận 11, tp.hồ chí minh - Tel: 028 2248 4252

+ 462 quang quẻ Trung, P.10, đống Vấp, tp.hồ chí minh - Tel: 028 2248 3462

- khu vực Miền Bắc:

+ 24A è Hưng Đạo, hoàn Kiếm, thủ đô hà nội - Tel: 024 66 731 741

+ 256 làng mạc Đàn (KL Mới), Đống Đa, tp. Hà nội - Tel: 024 66 553 989

*

Trang Sức, Tủ Bếp, Nội Thất, Nhà Đất, Xe Hơi, Việc Làm

Bình Luận Facebook

bình luận
âm dương lịch, âm lịch, bộ lịch dương âm 2011, bộ lịch dương âm 2012, đưa lịch dương sang kế hoạch âm, dương âm lịch, dương lịch, dương định kỳ âm lịch, dương kế hoạch sang âm lịch, dương lịch cùng âm lịch, kế hoạch 2011 dương âm, lịch 2012 dương âm, kế hoạch dương âm, định kỳ dương âm 2011, kế hoạch dương âm 2012, lịch dương âm năm 2011, lịch dương âm năm 2012, lịch dương âm online, lịch dương lịch năm 2011, định kỳ dương lịch năm 2012, lịch dương sang lịch âm, kế hoạch năm 2011 dương âm, định kỳ việt, ngày dương định kỳ sang ngày âm lịch, phần mềm lịch dương âm, phần mềm lịch dương âm 2011, phần mềm xem lịch dương âm, tra cứu giúp lịch dương âm, tra kế hoạch dương âm, tra định kỳ dương âm 2011, tra định kỳ dương âm 2012, tra định kỳ dương sang định kỳ âm, xem lịch dương âm, xem kế hoạch dương âm 2011, xem kế hoạch dương âm 2012, xem ngày dương định kỳ sang âm lịch, coi phong thủy, Xem tử vi Online, đổi dương định kỳ sang âm lịch, đổi kế hoạch dương âm, đổi định kỳ dương sang âm, đổi định kỳ dương sang định kỳ âm, thay đổi ngày dương định kỳ sang âm lịch, đổi ngày dương thanh lịch ngày âm

Trả lời Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề xuất được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Thư năng lượng điện tử *

Trang web


Vì sao lại là Phong Thủy?

*
Phong Thủy tức là Gió và Nước, là lý thuyết chuyên nghiên cứu sự tác động của Địa lý mang đến đời sống hoạ phúc của bé người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ gồm vai trò rất to lớn, mặc dù nó chỉ hỗ trợ, có tính năng cải biến chuyển chứ không thể làm biến đổi hoàn toàn mệnh vận...
» bạn nhớ Checkmail nhằm Kích Hoạt chức năng» Hiện bao gồm 23.288
bạn đọc đang nhận bài mớiBài mới sẽ được gửi vào mức 7H - 9H sáng mỗi ngày, rất tiện nghi và xẻ ích
Bạn ghét email spam? chúng tôi cũng vậy!!!

Powered by Google Feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *