BÀI 1, 2, 3 TRANG 134 SGK TOÁN LỚP 4 TRANG 134 LUYỆN TẬP PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

+) dìm xét: ( displaystyle2 over 3 imes 4 over 5 = ;...;) ( displaystyle4 over 5 imes 2 over 3 =; ...)

Vậy: ( displaystyle2 over 3 imes 4 over 5 cdots 4 over 5 imes 2 over 3.)

Tính hóa học giao hoán: Khi thay đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của bọn chúng không cầm cố đổi.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 134 luyện tập

+) nhấn xét: ( displaystyleleft( 1 over 3 imes 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = cdots )

( displaystyle1 over 3 imes left( 2 over 5 imes 3 over 4 ight) = cdots )

Vậy: ( displaystyleleft( 1 over 3 imes 2 over 5 ight) imes 3 over 4 cdots 1 over 3 imes left( 2 over 5 imes 3 over 4 ight))

Tính hóa học kết hợp: Khi nhân một tích nhì phân số với phân số trang bị ba, ta hoàn toàn có thể nhân phân số trước tiên với tích của phân số sản phẩm hai và phân số trang bị ba.

+) nhận xét: ( displaystyleleft( 1 over 5 + 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = cdots ;)

( displaystyle1 over 5 imes 3 over 4 + 2 over 5 imes 3 over 4 = cdots )

Vậy: ( displaystyleleft( 1 over 5 + 2 over 5 ight) imes 3 over 4 cdots 1 over 5 imes 3 over 4 + 2 over 5 imes 3 over 4)

Khi nhân một tổng nhị phân số với phân số đồ vật ba, ta có thể nhân từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả lại. 

b) Tính bằng hai cách:

( displaystyle3 over 22 imes 3 over 11 imes 22;) ( displaystyleleft( 1 over 2 + 1 over 3 ight) imes 2 over 5;)

( displaystyle3 over 5 imes 17 over 21 + 17 over 21 imes 2 over 5.)

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, nhân một tổng với một vài để tính giá trị những biểu thức đang cho.

Lời giải chi tiết:

a) (+)) ( displaystyle displaystyle2 over 3 imes 4 over 5 = 2 imes 4 over 3 imes 5 = 8 over 15)

( displaystyle displaystyle4 over 5 imes 2 over 3 = 4 imes 2 over 5 imes 3 = 8 over 15)

Vậy: ( displaystyle displaystyle2 over 3 imes 4 over 5= 4 over 5 imes 2 over 3)

 

(+))( displaystyle displaystyleleft( 1 over 3 imes 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = 2 over 15 imes 3 over 4 = frac660 = 1 over 10)

$frac13 imes left( frac25 imes frac34 ight) = frac13 imes frac620 = frac660 = frac110$

Vậy: ( displaystyle displaystyleleft( 1 over 3 imes 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = 1 over 3 imes left( 2 over 5 imes 3 over 4 ight))

 

(+)) ( displaystyle displaystyleleft( 1 over 5 + 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = 3 over 5 imes 3 over 4 = 3 imes 3 over 5 imes 4 ) ( displaystyle= 9 over 20)

( displaystyle displaystyle1 over 5 imes 3 over 4 + 2 over 5 imes 3 over 4 = 1 imes 3 over 5 imes 4 + 2 imes 3 over 5 imes 4 )

( displaystyle displaystyle= 3 over 20 + 6 over 20 ) ( displaystyle displaystyle= 3 + 6 over 20 = 9 over 20)

Vậy: ( displaystyle displaystyleleft( 1 over 5 + 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = 1 over 5 imes 3 over 4 + 2 over 5 imes 3 over 4)

b) 

1) ( displaystyle displaystyle3 over 22 imes 3 over 11 imes 22;)

biện pháp 1:

$frac322 imes frac311 imes 22 = frac322 imes frac311 imes frac221 = frac3 imes 3 imes 2222 imes 11 = frac911$

giải pháp 2

$frac322 imes frac311 imes 22 = left( frac322 imes 22 ight) imes frac311 = 3 imes frac311 = frac911$

 

2) ( displaystyle displaystyleleft( 1 over 2 + 1 over 3 ight) imes 2 over 5;)

  cách 1

( displaystyle displaystyleleft( 1 over 2 + 1 over 3 ight) imes 2 over 5 ) ( displaystyle displaystyle= left( 3 over 6 + 2 over 6 ight) imes 2 over 5 = 5 over 6 imes 2 over 5 ) ( displaystyle displaystyle= 2 over 6 = 1 over 3)

Cách 2: 

( displaystyle displaystyleleft( 1 over 2 + 1 over 3 ight) imes 2 over 5 = 1 over 2 imes 2 over 5 + 1 over 3 imes 2 over 5 )( displaystyle = 1 over 5 + 2 over 15 ) ( displaystyle displaystyle= 3 over 15 + 2 over 15 = 5 over 15 = 1 over 3)

 

3) ( displaystyle displaystyle3 over 5 imes 17 over 21 + 17 over 21 imes 2 over 5)

Cách 1:

( displaystyle displaystyle3 over 5 imes 17 over 21 + 17 over 21 imes 2 over 5 ) ( displaystyle = 51 over 105 + 34 over 105 )( displaystyle displaystyle= 85 over 105 = 17 over 21)

Cách 2:

( displaystyle displaystyle3 over 5 imes 17 over 21 + 17 over 21 imes 2 over 5 = 17 over 21 imes left( 3 over 5 + 2 over 5 ight) ) ( displaystyle displaystyle= 17 over 21 imes 5 over 5 ) ( displaystyle displaystyle= 17 over 21 imes 1 = 17 over 21)

Giải 1, 2, 3 trang 134 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 tập 2, luyện tập (tiếp). Bài bác 2. Tính chu vi hình chữ nhật có chiều lâu năm 4/5 m và chiều rộng lớn 2/3 m.

Xem thêm: Cách Tính Nhiệt Lượng Tỏa Ra Hay Nhất, Mách Bạn Công Thức Tính Nhiệt Lượng Chuẩn Nhất


Bài 1 trang 134 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

a) Viết tiếp vào địa điểm chấm: 

+) nhận xét: ( displaystyle2 over 3 imes 4 over 5 = ;...;) ( displaystyle4 over 5 imes 2 over 3 =; ...)

Vậy: ( displaystyle2 over 3 imes 4 over 5 cdots 4 over 5 imes 2 over 3.)

Tính chất giao hoán: Khi thay đổi chỗ những phân số trong một tích thì tích của bọn chúng không cầm cố đổi.

+) dìm xét: ( displaystyleleft( 1 over 3 imes 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = cdots )

( displaystyle1 over 3 imes left( 2 over 5 imes 3 over 4 ight) = cdots )

Vậy: ( displaystyleleft( 1 over 3 imes 2 over 5 ight) imes 3 over 4 cdots 1 over 3 imes left( 2 over 5 imes 3 over 4 ight))

Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích nhị phân số với phân số thiết bị ba, ta hoàn toàn có thể nhân phân số thứ nhất với tích của phân số lắp thêm hai với phân số máy ba.

+) dấn xét: ( displaystyleleft( 1 over 5 + 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = cdots ;)

( displaystyle1 over 5 imes 3 over 4 + 2 over 5 imes 3 over 4 = cdots )

Vậy: ( displaystyleleft( 1 over 5 + 2 over 5 ight) imes 3 over 4 cdots 1 over 5 imes 3 over 4 + 2 over 5 imes 3 over 4)

Khi nhân một tổng nhị phân số với phân số máy ba, ta rất có thể nhân từng phân số của tổng cùng với phân số thứ ba rồi cộng các hiệu quả lại. 

b) Tính bằng hai cách:

( displaystyle3 over 22 imes 3 over 11 imes 22;) ( displaystyleleft( 1 over 2 + 1 over 3 ight) imes 2 over 5;)

( displaystyle3 over 5 imes 17 over 21 + 17 over 21 imes 2 over 5.)

Lời giải:

a) (+)) ( displaystyle displaystyle2 over 3 imes 4 over 5 = 2 imes 4 over 3 imes 5 = 8 over 15)

( displaystyle displaystyle4 over 5 imes 2 over 3 = 4 imes 2 over 5 imes 3 = 8 over 15)

Vậy: ( displaystyle displaystyle2 over 3 imes 4 over 5= 4 over 5 imes 2 over 3)

 

*

Vậy: ( displaystyle displaystyleleft( 1 over 3 imes 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = 1 over 3 imes left( 2 over 5 imes 3 over 4 ight))

 

(+)) ( displaystyle displaystyleleft( 1 over 5 + 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = 3 over 5 imes 3 over 4 = 3 imes 3 over 5 imes 4 ) ( displaystyle= 9 over 20)

( displaystyle displaystyle1 over 5 imes 3 over 4 + 2 over 5 imes 3 over 4 = 1 imes 3 over 5 imes 4 + 2 imes 3 over 5 imes 4 )

( displaystyle displaystyle= 3 over 20 + 6 over 20 ) ( displaystyle displaystyle= 3 + 6 over 20 = 9 over 20)

Vậy: ( displaystyle displaystyleleft( 1 over 5 + 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = 1 over 5 imes 3 over 4 + 2 over 5 imes 3 over 4)

b) 

1) ( displaystyle displaystyle3 over 22 imes 3 over 11 imes 22;)

biện pháp 1:

*
 

2) ( displaystyle displaystyleleft( 1 over 2 + 1 over 3 ight) imes 2 over 5;)

  Cách 1

( displaystyle displaystyleleft( 1 over 2 + 1 over 3 ight) imes 2 over 5 ) ( displaystyle displaystyle= left( 3 over 6 + 2 over 6 ight) imes 2 over 5 = 5 over 6 imes 2 over 5 ) ( displaystyle displaystyle= 2 over 6 = 1 over 3)

Cách 2: 

( displaystyle displaystyleleft( 1 over 2 + 1 over 3 ight) imes 2 over 5 = 1 over 2 imes 2 over 5 + 1 over 3 imes 2 over 5 )( displaystyle = 1 over 5 + 2 over 15 ) ( displaystyle displaystyle= 3 over 15 + 2 over 15 = 5 over 15 = 1 over 3)

3) ( displaystyle displaystyle3 over 5 imes 17 over 21 + 17 over 21 imes 2 over 5)

Cách 1:

( displaystyle displaystyle3 over 5 imes 17 over 21 + 17 over 21 imes 2 over 5 ) ( displaystyle = 51 over 105 + 34 over 105 )( displaystyle displaystyle= 85 over 105 = 17 over 21)

Cách 2:

( displaystyle displaystyle3 over 5 imes 17 over 21 + 17 over 21 imes 2 over 5 = 17 over 21 imes left( 3 over 5 + 2 over 5 ight) ) ( displaystyle displaystyle= 17 over 21 imes 5 over 5 ) ( displaystyle displaystyle= 17 over 21 imes 1 = 17 over 21)

Bài 2 trang 134 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Tính chu vi hình chữ nhật bao gồm chiều dài ( displaystyle4 over 5m) và chiều rộng ( displaystyle displaystyle2 over 3m).

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

( displaystyle left( 4 over 5 + 2 over 3 ight) imes 2 = 44 over 15;(m))

Đáp số: ( displaystyle displaystyle44 over 15m).

Bài 3 trang 134 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

May một chiếc túi hết ( displaystyle 2 over 3m) vải. Hỏi may (3) mẫu túi như vậy hết mấy mét vải ? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *