Trong Anken Mạch Chính Là Gì? Cấu Tạo Phân Tử, Tính Chất Và Cách Điều Chế Anken

Etilen(CH2 = CH2) và các chất tiếp theo có cách làm phân tử C3H6C4H8, C5H10,... Có đặc thù tươngtự etilen lập thành hàng đồng đẳng gồm công thức phân tử chung Cn
H2n(n > 2) được gọi là anken tốt olefin.

Bạn đang xem: Trong anken mạch chính là

2. Đồng phân

a.Đồng phân cấu tạo

Etilenvà propilen không tồn tại đồng phân anken. Tự C4H8 trở đi, ứngvới một bí quyết phân tử có những đồng phân anken về vị trí liên kết đôi với về mạchcacbon.

b.Đồng phân hình học

Trongphân tử anken, mạch chính là mạch cacbon dài nhất bao gồm chứa links đôi C=C. Nhữnganken cơ mà mỗi nguyên tử cacbon ở đoạn liên kết đôi link với hai nhómnguyên tử khác nhau sẽ bao gồm sự phân bố không gian không giống nhau của mạch chính xungquanh link đôi. Sự phân bố khác biệt đó tạo ra đồng phân về vị trí khônggian của các nhóm nguyên tử điện thoại tư vấn là đồng phân hình học.

Đồngphân gồm mạch bao gồm ở cùng phía của links đôi được gọi là đồng phân cis-,đồng phân bao gồm mạch chủ yếu ở về nhì phía khác biệt của links đôi được hotline là đồngphân trans-.

3. Danh pháp

a.Tên thông thường

Mộtsố không nhiều anken có tên thông thường, bắt nguồn từ tên ankan có cùng số nguyên tửcacbon bằng cách đổi đuôi -an thành -ilen. Thí dụ: etilen C2H4;propilen C3H6; butilen C4H8.

b.Tên cụ thế

Tênthay thay của anken được khởi đầu từ tên ankan tương ứng bằng cách đổi đuôi -anthành -en. Từ bỏ C4H8 trở đi, trong tên anken bắt buộc thêm số chỉvị trí nguyên tử cacbon đầu tiên chứa links đôi. Mạch cacbon được đặt số từphía gần link đôi hơn.

Tên sửa chữa và một vài ba hằng số thứ lí của một số trong những anken:

*

II. đặc điểm vậtlí

Mộtsố hằng số thiết bị lí của những anken đầu dãy đồng đẳng được trình bày trong bảng trên.

Ởđiều kiện thường, các anken từ C2H4 mang lại C4H8là chất khí; trường đoản cú C5H10 trở đi là chất lỏng hoặc hóa học rắn.

Nhiệtđộ rét chảy, ánh sáng sôi và khối lượng riêng của các anken tăng dần đều theo chiềutăng của phân tử khối.

Cácanken đều nhẹ hơn nước (D 3) với không tan trong nước.

III. đặc điểm hóahọc

Ankendễ dàng thâm nhập phản ứng cộng chế tác thành hợp hóa học no tương ứng.

1. Làm phản ứng cộng

a.Cộng hiđro

Khiđun lạnh có sắt kẽm kim loại niken (hoặc platin hoặc palađi) làm cho xúc tác, anken kết hợpvới hiđro tạo nên thành ankan tương ứng.

b.Cộng halogen

Thínghiệm: Dẫn khí etilen từ từ bước vào dung dịch brom, thấy gray clolor đỏ của dung dịchnhạt dần.

Rótdung dịch brom vào cốc đựng anken (lỏng) thấy dung dịch brom mất màu.

Cácđồng đẳng của etilen đều làm mất đi màu dung dịch brom.

c.Cộng HX (X là OH, Cl, Br,...)

Cácanken cũng tham gia phản ứng cùng với nước, cùng với hiđro halogenua (HCl, HBr, HI),với những axit mạnh.

Cácanken có kết cấu phân tử ko đối xứng khi công dụng với HX rất có thể sinh ra hỗnhợp hai sản phẩm.

Quytắc cùng Mac-côp-nhi-côp (1838-1904): Trong bội phản ứng cùng HX vào links đôi,nguyên tử H (hay phần với điện dương) đa phần cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấphơn (có các H hơn), còn nguyên tử hay team nguyên tử X (phần có điện âm) cộngvào nguyên tử cacbon bậc cao hơn (có ít H hơn). 

2. Phản ứng trùnghợp

Ởnhiệt độ cao, áp suất cao và có chất xúc tác mê say hợp, các phân tử anken có thểkết phù hợp với nhau chế tác thành đều phân tử gồm mạch khôn cùng dài và phân tử khối lớn.

Thídụ:

$n
CH_2= CH_2xrightarrowt^o, p, xtleft( - CH_2 - CH_2 - ight)_n$

etilen polietilen(PE)

Phảnứng như bên trên được hotline là phản nghịch ứng trùng hợp (thuộc một số loại phản ứng polime hóa) làquá trình phối hợp liên tiếp các phân tử bé dại giống nhau hoặc tương tự nhau tạothành hầu hết phân tử rất lớn (gọi là polime).

Chấtđầu (C2H4) thâm nhập phản ứng trùng phù hợp được call làmonome. Thành phầm $

3. Phản bội ứng oxi hóa

a.Phản ứng oxi hóa trả toàn

Khibị đốt cùng với oxi, etilen và những đồng đẳng hồ hết cháy cùng tỏa các nhiệt.

b.Phản ứng thoái hóa không trả toàn

Thínghiệm: Sục khí etilen vào dung dịch KMn
O4, thấy màu sắc của dung dịchnhạt dần dần và bao gồm kết tủa nâu đen của Mn
O2.

Cácđồng đẳng của etilen cũng làm mất màu hỗn hợp KMn
O4. Phản ứng nàyđược dùng để phân biệt anken cùng với ankan.

IV. Điều chế

1. Trong chống thínghiệm

Etilenđược điều chế từ ancol etylic:

$

2. Trong công nghiệp

Cácanken được điều chế từ ankan:

$C_nH_2n+ 2xrightarrowt^o, pC_nH_2n + H_2$

V. Ứng dụng

Cácanken với dẫn xuất của anken là nguyên vật liệu cho nhiều quy trình sản xuất hóa học.Etilen, propilen, butilen được dùng làm hóa học đầu tổng hợp những polime có không ít ứngdụng.

Anken là hidrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử có liên kết đôi C=C làm mất màu Brom với thuốc tím KMn
O4. Những anken được áp dụng nhiều vào công nghiệp tổng hợp polime và những hoá hóa học hữu cơ khác.

Xem thêm: Keresés: yêu tinh và quái thú 03, yêu tinh và quái thú 03


Trước đây các em vẫn được ra mắt về Etilen CH2=CH2 đây chính là 1 một trong những hợp hóa học trong hàng Anken. Vậy Anken là gì? có tính chất hoá học và đặc điểm vật lý đặc trưng nào? được điều chế và ứng dụng ra làm sao trong đời sống, họ cùng tò mò qua bài viết dưới đây.


I. An
Ken là gì? Công thức cấu trúc và phương pháp gọi thương hiệu Anken

1. Anken là gì?

- Anken là hầu hết Hidrocacbon no, mạch hở trong phân tử bao gồm chứa liên kết đôi C=C, tất cả công thức phân tử tổng thể là: Cn
H2n (n≥2).

- Hợp hóa học trong hàng Anken có công thức đơn giản và dễ dàng nhất là Etilen:CH2=CH2

*

tế bào hình kết cấu phân tử của Etilen C2H4

2. Tên gọi của An
Ken (danh pháp)

• Tên thông thường: Tên Ankan tất cả cùng nguyên tử các bon đổi đuôi -an thành đuôi -ilen

 Ví dụ: C3H6: propilen; C4H8: Butilen; C5H10 Pentilen

Tên vắt thế: Gọi tên theo cách sau

+ chọn mạch chính là mạch C nhiều năm nhất tất cả chứa link đôi

+ Đánh số C mạch chủ yếu từ phía gần liên kết đôi hơn.

 Cách hiểu tên : địa điểm nhánh – tên nhánh – tên C mạch thiết yếu – vị trí link đôi – en

 Ví dụ:  

*
 : 2-metylbut-2-en

 CH2=CH-CH2-CH3 : but-1-en 

II. đặc điểm vật lý của Anken

- Ở đk thường, anken từ C2 đến C4 là chất khí. ánh nắng mặt trời sôi, ánh nắng mặt trời nóng chảy tăng theo cân nặng mol phân tử, các anken đều khối lượng nhẹ hơn nước.

- Anken là gần như chất không màu hoà tan giỏi trong dầu mỡ bụng và phần đông không rã trong nước.

III. đặc thù hoá học của Anken

- Trong phân tử anken có link đôi π, link này hèn bền (so với link đơn σ) đề xuất Anken có đặc thù đặc trưng là thâm nhập phản ứng cộng, trùng hợp với oxi hóa.

1. Anken bội nghịch ứng cộng hidro (Anken + H2)

 Anken + H2 

*
 Ankan

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

Tổng quát: Cn
H2n + H2 → Cn
H2n+2

2. Anken phản ứng cộng hợp halogen (Cl2 , Br2)

- Etilen bội nghịch ứng với Clo

CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl (1,2-đicloetan)

- Etilen làm mất màu dung dịch brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan)

Tổng quát: Cn
H2n + Br2 → Cn
H2n
Br2

* thừa nhận xét: dung dịch brom là thuốc thử dùng làm nhận biết etilen với anken nói chung. Mức độ phản bội ứng của halogen giảm dần từ Cl2, Br2, I2.

3. Phản nghịch ứng cùng hợp Hidro halogenua

Anken + HCl

 CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

*- lưu ý: Đồng đẳng của etilen lúc phản ứng sẽ tạo ra lếu láo hợp sản phẩm có sản phẩm chính và thành phầm phụ (clo cầm vào những vị trí khác biệt trong mạch cacbon).

 CH3-CH=CH2 + HCl → 

*

Anken + HBr

 CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

* lưu ý:

- Theo hàng HCl, HBr, HI làm phản ứng dễ dần.

- bội nghịch ứng cùng HX vào anken bất đối tạo nên hỗn hợp 2 sản phẩm.

- Đối với những anken khác bất đối xứng khi cùng HX vẫn tuân theo luật lệ Maccôpnhicôp.

- Nếu thực hiện phản ứng cùng HBr vào anken bao gồm xúc tác peoxit thì sản phẩm chính lại ngược nguyên tắc Maccopnhicop.

* luật lệ cộng Mac-côp-nhi-côp: Trong bội phản ứng cộng HX vào link bội, nguyên tử H ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc phải chăng hơn, còn nguyên tử hay đội nguyên tử X ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

4. Anken cộng hợp H2O (đun nóng, bao gồm axit loãng xúc tác)

- phản bội ứng cùng hợp nước của Etilen:

 CH2=CH2 + H2O

*
 CH3-CH2-OH

- những đồng đẳng của Etilen:

CH3-CH=CH2 + H2O →

*

* lưu ý: Đối với những anken không giống bất đối xứng khi cộng H2O cũng tuân theo luật lệ Maccôpnhicôp: team - OH lắp vào C bậc cao.

5. Phản bội ứng trùng vừa lòng của Anken

- Khi bao gồm xúc tác, áp suất cao, đun nóng

n
CH2=CH2  (-CH­2–CH2-)n (Polietylen tốt PE) 

n
CH2=CH–CH3  (-CH2–CH(CH3)-)n (Polipropilen xuất xắc PP)

 - Sơ đồ vật phản ứng trùng hợp: n
A  (B)n 

 - phản ứng trùng hợp: Là quá trình cộng hợp thường xuyên nhiều phân tử nhỏ tuổi giống nhau hoặc giống như nhau tạo thành thành phân tử lớn (hợp chất cao phân tử).

6. Phản bội ứng oxi hoá của Anken

a) Anken phản bội ứng oxi hóa không hoàn toàn

- sản xuất thành ancol đa chức gồm 2 đội -OH hoặc đứt mạch C nơi nối đôi sản xuất thành anđehit hoặc axit. 

- Anken làm mất màu hỗn hợp thuốc tím: Anken + KMn
O4

3C2H4 + 2KMn
O4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2Mn
O2

Tổng quát: 

3Cn
H2n + 2KMn
O4 + 4H2O → 3Cn
H2n(OH)2 + 2KOH + 2Mn
O2

* dấn xét: Anken làm mất màu hỗn hợp thuốc tím nên hoàn toàn có thể dùng dung dịch thuốc tím để nhận ra anken.

- riêng rẽ CH2=CH2 còn bao gồm phản ứng thoái hóa không trọn vẹn tạo CH3CHO. 

CH2=CH2 + 1/2O2 

*
CH3CHO

b) Anken làm phản ứng cháy (Anken + O2)

- Phương trình tổng quát: Cn
H2n + 3n/2O2 → n
CO2 + n
H2O

* lưu ý: Đặc điểm bội phản ứng đốt cháy anken: n
CO2 = n
H2O.

IV. Điều chế với Ứng dụng của Anken

1. Điều chế Anken

a) Điều chế Anken trong phòng thí nghiệm

- bóc tách nước từ ancol etylic:

C2H5OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ C2H4 + H2O

- Tổng quát: 

Cn
H2n+1OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ Cn
H2n + H2O

b) Điều chế Anken vào công nghiệp

- Thu từ mối cung cấp khí chế tao dầu mỏ.

- bóc H2 khỏi ankan:

 Cn
H2n+2

*
 Cn
H2n + H­2

- bóc HX trường đoản cú dẫn xuất Cn
H2n+1X:

 Cn
H2n+1X + Na
OH

*
 Cn
H2n + Na
X + H2O

(trong 2 phản ứng tách này cần chăm chú quy tắc tách bóc Zaixep để xác định sản phẩm chính: -OH với -X được ưu tiên bóc tách cùng nguyên tử H của C bậc cao).

- tách bóc X2 từ dẫn xuất đihalogen (2 nguyên tử halogen gắn thêm với 2 nguyên tử C nằm cạnh sát nhau):

 Cn
H2n
X2 + Zn 

*
Cn
H2n + Zn
Br2

- cộng H2 có xúc tác Pd/Pb
CO3 vào ankin hoặc ankađien:

 Cn
H2n-2 + H2 → Cn
H2n

2. Ứng dụng của Anken

- Anken thường xuyên được dùng làm sản xuất rượu, những dẫn xuất halogen và những chất khác.

- Để trùng thích hợp polime: polietilen, poliprpilen.

- Etilen còn được sử dụng làm quả mau chín.

V. Bài tập về Anken

* bài xích 1 trang 132 SGK Hóa 11: So sánh anken với ankan về quánh điểm cấu trúc và đặc thù hóa học. Mang lại thí dụ minh họa.

* Bài 2 trang 132 SGK Hóa 11: Ứng với phương pháp C5H10 có bao nhiêu đồng phân kết cấu ?

A. 4 ; B. 5 ; C. 3 ; D. 7

* Bài 3 trang 132 SGK Hóa 11: Viết phương trình hóa học của làm phản ứng xẩy ra khi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *